Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος: επιχειρηματολογικός λόγος και ηθική κρίση

Περίληψη

Στην εργασία μας αξιοποιήσαμε (α) τον θεωρητικό χώρο του σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συστημάτων διδασκαλίας, (β) τις νεο-βυγκοτσκιανές κοινωνικο-κονστρουκτιβιστικές θεωρίες περί μάθησης και ανάπτυξης, και (γ) τις αρχές της Διαμεσολαβητικής Παιδαγωγικής περί άμεσης και συστηματικής διδασκαλίας των δομικών στοιχείων και των λεξικο-γραμματικών χαρακτηριστικών των κειμενικών ειδών, προκειμένου να υλοποιήσουμε και να εφαρμόσουμε σε πραγματικές συνθήκες σχολικής τάξης (Ε' και Στ' δημοτικού) ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη του επιχειρηματολογικού λόγου των μαθητών ως μέσου ανάπτυξης της ηθικής κρίσης και αιτιολόγησης. Για δύο συνεχόμενα έτη οι μαθητές της πειραματικής ομάδας ανέλυσαν κοινωνικο-ηθικά διλήμματα και ενθαρρύνθηκαν, σε ομαδοσυνεργατικά πλαίσια, προκειμένου να μάθουν να εφαρμόζουν διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων που βασίζονται στη διαλεκτική αντιπαράθεση. Σε τακτά χρονικά διαστήματα παρήγαν επιχειρηματολογικά κείμενα τα οποία αξιολογήθηκαν με ποιοτικά και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In our study we draw upon (a) the field of instructional design theory, (b) the neovygotskian socio-constructivist perspectives on learning and development, and (c) the principles of Intervention Pedagogy, in order to develop and implement in authentic classroom context (fifth and sixth grade), an educational program for the development of argumentative writing as a means for augmenting moral reasoning and justification. For two consecutive years, students in the experimental group (a) received direct and systematic instruction focusing on genre's structural elements and lexical - grammatical characteristics, (b) analyzed collaboratively socio-ethical dilemma situations, and (c) were encouraged to apply problem-solving processes based on dialectical confrontation. At regular intervals they produced argumentative texts which were evaluated by qualitative and quantitative criteria and compared with the corresponding texts produced by the students in the control group. We examined long te ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21190
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21190
ND
21190
Εναλλακτικός τίτλος
Design, implementation and evaluation of an educational course: argumentation and moral reasoning
Συγγραφέας
Χέλμης, Σαράντης (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Ματσαγγούρας Ηλίας
Βρεττός Ιωάννης
Φλουρής Γεώργιος
Τριλιανός Αθανάσιος
Νάκος Αθανάσιος
Σπανός Γεώργιος
Γκίβαλος Μενέλαος
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαιδευτικός σχεδιασμός; Κριτική σκέψη; Επιχειρηματολογικός λόγος; Ηθική κρίση; Πολιτειότητα; Γλωσσικο-γνωστική ανάπτυξη; Κριτικός εγγραμματισμός; Κειμενοκεντρική προσέγγιση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
538 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)