Συνδετικότητα και κειμενικοί δείκτες: χρήση και αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη της ΣΤ' δημοτικού

Περίληψη

Εναρμονισμένα με τις σύγχρονες αντιλήψεις της κειμενογλωσσολογικής θεωρίας τα αναλυτικά προγράμματα του 1998 και του 2007 για το Δημοτικό Σχολείο αντιμετωπίζουν τους κειμενικούς δείκτες ως τα γλωσσικά εκείνα στοιχεία τα οποία ο μαθητής των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού χρειάζεται να μάθει να χρησιμοποιεί στη σύνδεση των κειμενικών μερών προκειμένου να κατακτήσει την ικανότητα δόμησης και επεξεργασίας κειμένου με νοηματική ενότητα και συνοχή. Βασισμένο στα αυθεντικά γλωσσικά δεδομένα - κείμενα που παρήγαγαν οι ενδεκάχρονοι χρήστες της νέας ελληνικής το συγκεκριμένο πόνημα επιχειρεί να ξεπεράσει τα όρια και τα στεγανά κάποιας μεμονωμένης γλωσσολογικής θεωρίας. Ξεκινά από τον αυθεντικό λόγο των μαθητών και επαγωγικά καταλήγει στη διατύπωση κάποιων θεωρητικών συμπερασμάτων. Παρουσιάζει και αναλύει, εξάλλου, τις κειμενικές σχέσεις τις οποίες τα παιδιά προτιμούν να χρησιμοποιούν ανά κειμενικό είδος αλλά και τον τρόπο σήμανσής τους με τους κατάλληλους - κατά τη γνώμη τους - κειμενικούς δείκ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In accordance with the contemporary text linguistics theory views, the 1998 and 2007 curricula for the primary school regard the discourse markers as the linguistic elements that the students of the last grades of the primary school must learn how to use in linking text parts, in order to attain the capability of text structuring and processing with coherence and cohesion. Based on the authentic linguistic data - texts produced by eleven year old users of modem Greek - this project attempts to get over the borders and bounds of a particular linguistic theory. It starts from the students’ authentic discourse and ends a posteriori to some theoretical conclusions’ formulation. It, also, presents and explicates the text relations which children prefer to use according to the text gender as well as the way of signaling them with the appropriate - according to them - discourse markers. So, an idea is suggested about the way the students of the last grade of primary school choose to organize ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26310
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26310
ND
26310
Εναλλακτικός τίτλος
Connectiveness and discours markers: utilization in 6th grade teaching practice
Συγγραφέας
Βαρελά, Κάντια (Πατρώνυμο: Λεωνίδας)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδογιαννάκης Νικόλαος
Βάμβουκας Μιχαήλ
Κατσιμαλή Γεωργία
Μουδατσάκης Τηλέμαχος
Ζερβού Αλεξάνδρα
Νικολουδάκη Ελπινίκη
Χατζηδάκη Ασπασία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Κειμενικοί δείκτες; Συνδετικότητα; Συνοχή; Κειμενικές σχέσεις; Μικροδομή; Μακροδομή; Κειμενικά είδη; Παραγωγή γραπτού λόγου; Διάρθρωση κειμένου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
463 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)