Η αξιολόγηση ως παράγοντας βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου: διεθνείς τάσεις, εθνικές πολιτικές και σχολική πράξη

Περίληψη

Η εργασία αυτή επιδιώκει να εξετάσει την απουσία εκπαιδευτικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία στην Ελλάδα, επικεντρωνόμενη στην εικοσιπενταετία 1982-2007. Επιλέγεται μια ποιοτική/βιβλιογραφική και συγκριτική έρευνα ασχολούμενη στο μεγαλύτερο μέρος της με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Η συγκριτική λογική της έρευνας εκφράζεται με την εξέταση των εξελίξεων πολιτικών αξιολόγησης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και την παρακολούθηση της διαμόρφωσης των διεθνών τάσεων επί του θέματος όπως αυτές επηρεάστηκαν από την πολιτική μεγάλων διεθνών οργανισμών (ΟΟΣΑ, UNESCO, Ευρωπαϊκή Ένωση). Στα αποτελέσματα/συμπεράσματα της έρευνας, ως λόγοι για την υπάρχουσα κατάσταση στην ελληνική εκπαίδευση θεωρήθηκαν: α) Η δυσπιστία προς το κράτος-αξιολογητή εκδηλούμενη κυρίως από τις συνδικαλιστικές ομοσπονδίες, β) Θέματα κουλτούρας ή απουσία κουλτούρας διαπραγμάτευσης, η «κουλτούρα του αδικημένου» και η «αποφυγή αβεβαιότητας».

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The study aims to examine and interpret the absence of evaluation of the educational procedure in primary and secondary education in Greece, focusing in the 1982-2007 quarter century. In order to fulfill this goal, it opts for a qualitative/bibliographic as well as comparative research mostly dealing with the evaluation of the educational personnel. The comparative logic of this research is manifested through examining the evolution of the educational policies in other countries (England, Germany, Sweden) and observing the formation of international tendencies on the subject as influenced by the policy of great organizations (OECD, UNESCO, The European Union) regarding the research’s results/conclusions, the following were deemed as reasons for the current state of the Greek education. A) Distrust towards the state-evaluator mostly being expressed by the teachers’ trade unions. B) Cultural issues absence of negotiatory culture, “underdog culture” and the “uncertaintly avoidance”.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27371
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27371
ND
27371
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation as a factor of improving the quality of the educational procedure: international trends, national policies and practical implementation
Συγγραφέας
Θεοχάρης, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Ματθαίου Δημήτριος
Κασσωτάκης Μιχαήλ
Βρεττός Ιωάννης
Τριλιάνος Αθανάσιος
Φυριππής Εμμανουήλ
Καρατζά-Σταυλιώτη Ελένη
Πασιάς Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αξιολόγηση; Ποιότητα; Σχέση εκπαίδευσης - οικονομίας; Διαμορφωτική - αθροιστική; Διεθνείς μαθητικές αξιολογήσεις; Αυτοαξιολόγηση; Εθνικές πολιτικές; Κουλτούρα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)