Αξιολόγηση βάσει φακέλου: ο ρόλος της στην προσωπική ανάπτυξη του μαθητή και την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού

Περίληψη

Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία με εμφανώς πολιτικό χαρακτήρα. Πρόκειται για μια διαδικασία κατευθυνόμενη από συγκεκριμένα κίνητρα και τα αποτελέσματα της γίνονται ή δεν γίνονται αποδεκτά ανάλογα με το αν βοηθούν ή εμποδίζουν αυτόν που την υφίσταται. Στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης, ο εκπαιδευτικός καλείται να αξιολογήσει το μαθητή, όχι γιατί το επιθυμεί, αλλά γιατί αυτό θεσμικά ορίζεται, λόγω, κυρίως, της επιλεκτικής λειτουργίας του σχολείου. Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο, ο εκπαιδευτικός από «φορέας» αξιολόγησης, μετατρέπεται σε «αντικείμενο», όταν τίθεται σε ισχύ η διαδικασία αξιολόγησης του ίδιου και της διδασκαλίας του. Ο φάκελος υλικού (μαθητή και εκπαιδευτικού) αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην κατεύθυνση της αυτοαξιολόγησης και της βελτίωσης που μπορεί να προκύψει μέσω αυτής και διεθνώς προβάλλεται ως ένα μέσο αξιόπιστο και ευέλικτο, καθώς εμπλέκει τον ίδιο τον αξιολογούμενο σε μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται εσωτερική και συμμετοχική. ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Le portfolio (de l’élève et de l’enseignant) est un outil d’évaluation qui pourrait être mis en valeur, même dans un cadre purement centralisé, comme le système éducatif grec. Dans la bibliographie, le portfolio apparaît comme un moyen utile et polyvalent qui implique celui qui «subit» l’évaluation dans une procédure qui pourrait être caractérisée comme intérieure et coopérative. Le portfolio est un document personnel fait pour encourager et faire reconnaître l’apprentissage et les expériences de son possesseur. L’idée est celle de développer l’autonomie des élèves et des enseignants dans leur apprentissage ou leur enseignement selon le cas. Le but de notre recherche action était l’adoption du portfolio tout au long d’une année scolaire (2009-2010) comme outil d’évaluation des élèves et de l’enseignant-chercheur et l’étude de sa contribution parallèle au développement personnel des élèves et au développement professionnel des enseignants. L’interprétation qualificative des données de ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26970
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26970
ND
26970
Εναλλακτικός τίτλος
�valuation bas�e sur le portfolio: son r�le au d�veloppement personnel des �l�ves et ��au d�veloppement professionnel des enseignants
Συγγραφέας
Βαρσαμίδου, Αθηνά (Πατρώνυμο: Θεολόγος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Ανδρεαδάκης Νικόλαος
Κωνσταντίνου Χαράλαμπος
Κανάκης Ιωάννης
Κατσαρού Ελένη
Καλογιαννάκη Πέλλα
Κωστούλα Νέλλη
Πουρκός Μάριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αξιολόγηση βάσει φακέλου; Φάκελος υλικού (μαθητή και εκπαιδευτικού); Προσωπική ανάπτυξη; Επαγγελματική ανάπτυξη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
519 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)