Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων εκπαίδευσης-ψυχαγωγίας στη συνεκπαίδευση: τα διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα και οι οπτικοακουστικές τέχνες ως γέφυρα ανάμεσα σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης και παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή /και αναπηρία

Περίληψη

Σημαντική προϋπόθεση για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις είναι η ισότιμη εκπαίδευση. Το αποτέλεσμα της πολιτικής για ισότιμη εκπαίδευση ήταν η διαμόρφωση των συνθηκών για συνεκπαίδευση όλων των μαθητών στα σχολεία της γειτονιάς τους. Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της επίδρασης των διαδραστικών συστημάτων εκπαίδευσης-ψυχαγωγίας στην επιτυχημένη εφαρμογή της συνεκπαίδευσης παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία και η δημιουργία μιας νέας μεθοδολογίας σχεδιασμού συμπεριληπτικών εκπαιδευτικών υλικών. Για τον σκοπό αυτό σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό σύστημα λαμβάνοντας υπόψη βασικές παραμέτρους των μοντέλων εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του συστήματος επικεντρώνεται στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής και ονομάζεται Waking Up In the Morning (WUIM). Δημιουργήθηκε με βάση μια νέα διαμεσική μεθοδολογία που αναπτύχθηκε ώστε να ενισχύει το κίνητρο για μάθηση συνδυάζοντας τα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

An important prerequisite for a non-discriminatory society is education equality. The result of the policy for equality of educational opportunity was the creation of conditions for inclusive education of all students in the schools of their neighbourhood. The purpose of this doctoral dissertation is to investigate the impact of interactive education-entertainment systems on the successful implementation of inclusive education of children with and without special educational needs and/or disabilities and to develop a new methodology for designing inclusive educational materials. For this purpose, an interactive educational system was designed, developed and evaluated taking into account basic guidelines of instructional design models and frameworks. The educational content of the system focuses on the activities of daily living and is called Waking Up In the Morning (WUIM). It was created based on a new transmedia methodology developed to enhance the motivation to learn by combining tr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/52582
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52582
ND
52582
Εναλλακτικός τίτλος
Design and development of interactive educational-entertainment (Edutainment) systems in inclusive education: interactive educational programs and audiovisual arts as a bridge between typically developing children and children with special educational needs and/or disabilities
Συγγραφέας
Καϊμάρα, Πολυξένη (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών. Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Εξεταστική επιτροπή
Δεληγιάννης Ιωάννης
Αγγελάκος Κωνσταντίνος
Οικονόμου Ανδρέας
Παπαδοπούλου Αγνή
Φωκίδης Εμμανουήλ
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας
Τσιμπιδάκη Ασημίνα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική ➨ Διεπιστημονικές εφαρμογές επιστήμης ηλεκτρονικών υπολογιστών
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Ψυχολογία της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Βίντεο 360 μοιρών; Διαμεσική μάθηση; Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής (ΔΚΖ); Εκπαιδευτική τεχνολογία; Εκπαιδευτική ψυχολογία; Επαυξημένη πραγματικότητα; Εικονική πραγματικότητα; Κίνητρο; Σχολική ψυχολογία; Συνεκπαίδευση; Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)