Οπτικός εγγραμματισμός και γλωσσική ανάπτυξη μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή επιχειρείται ο σχεδιασμός, η εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες και η αξιολόγηση μιας διδακτικής στρατηγικής, η οποία βασίζεται στη διδακτική χρήση εικαστικών έργων τέχνης στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η διατριβή επικεντρώνεται στην παραγωγή γραπτών πολυτροπικών κειμένων από τους μαθητές (multimodal texts) υπό το πρίσμα της γραμματικής του οπτικού σχεδιασμού των Kress & Leeuwen (Kress, G.& Leeuwen, V.T., 2010). Βασικοί στόχοι της διατριβής είναι: α) η ανάπτυξη των δεξιοτήτων οπτικού εγγραμματισμού των μαθητών και β) η ικανότητα σχεδιασμού πολυτροπικών κειμένων στην κατεύθυνση ενός πολυτροπικού εγγραμματισμού, ο οποίος βασίζεται στην κατανόηση της σχέσης οπτικού και λεκτικού εγγραμματισμού οικοδομώντας νοήματα και διαμορφώνοντας νέα κείμενα στη λογική του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών για το Δημοτικό Σχολείο με σκοπό τη γλωσσική τους ανάπτυξη και την αποτελ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present PhD thesis it is attempted to plan, apply and evaluate a teaching strategy which is based on the use of visual art works within the framework of the subject of Language in Primary education. The thesis focuses on the written production of multimodal texts by the learners in the light of Grammar of Visual Design by Kress & Leeuwen (Kress, G.& Leeuwen, V.T., 2010). The main objectives of the strategy are firstly the development of visual literacy skills of the learners and secondly their ability of constructing multimodal texts, both in the direction of a multimodal literacy, which is based on the understanding of the relationship between visual and verbal literacy. This aim can be achieved by constructing concepts and by forming new texts, as suggested by the National Curriculum and the Interdisciplinary Common Framework of the Curriculum for primary school. The aim of this Framework is the linguistic development as well as the communicative competence in different conte ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2022)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48702
ND
48702
Εναλλακτικός τίτλος
Visual literacy and language development of primary education students
Συγγραφέας
Κουσκούτη, Βασιλική του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Μηλίγκου Ευανθία-Έλλη
Μιχάλης Αθανάσιος
Σμυρναίου Ζαχαρούλα
Πασιάς Γιώργος
Φρυδάκη Ευαγγελία
Παπακωνσταντίνου Αντιγόνη-Άλμπα
Παρθένης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Πολυγραμματισμοί; Oπτικός εγγραμματισμός; Πολυτροπικά κείμενα; Γλωσσικό μάθημα; Eικαστικά έργα τέχνης; Γραμματική οπτικού σχεδιασμού; Έρευνα δράσης; Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικώ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
405 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.