Ο ρόλος των εικόνων στα σχολικά εγχειρίδια

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες η επιστήμη της οικολογίας βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων, τόσο ως μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος όσο και ως διερεύνηση της σχέσης φύση-άνθρωπος. Αντίστοιχα, η ανάδειξη της οικολογίας σε κοινωνικό αίτημα και η εξοικείωση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα καθιστούν τον περιβαλ-λοντικό εγγραμματισμό αναπόσπαστο στόχο της διδασκαλίας των επιστημών. Ω-στόσο παρά την εισαγωγή οικολογικών θεμάτων στα εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων, τα αποτελέσματα αρκετών, αν και διάσπαρτων, μελετών σχε-τικά με την κατανόηση θεμελιωδών οικολογικών εννοιών, αλλά και με τις παρα-νοήσεις και εναλλακτικές αντιλήψεις όσον αφορά ευρύτερα περιβαλλοντικά ζη-τήματα είναι αντιφατικά. Με βάση τον προβληματισμό που προκαλούν τα δεδομένα αυτά αλλά και κατα-νοώντας την εγγενή πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών ζητημάτων, η παρούσα μελέτη επικεντρώνει στο εικονιστικό περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων της Μελέτης Περιβάλλοντος, ως μάθημα που ουσιαστικά εισάγει τους μαθητές στη δι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

During the last decades the science of ecology is the centre of discourse, both as a study of the physical environment as well as a research on the relation between nature and the human. Respectively, the promotion of ecology to a social demand and the familiarization with environmental issues turn envi-ronmental study into an indispensible component in the teaching of sciences. However, despite the introduction of ecological issues in the educational pro-grammes of all grades, the results of several, although fragmented, studies regarding the understanding of fundamental ecological concepts, but also the misconceptions and alternative views on broader environmental questions, are quite contradictive. Based on the concerns caused by the above results and understanding the inherent complexity of environmental issues, this study focuses on the picto-rial content of the school textbooks for Environmental Studies, as a lesson that basically introduces pupils to the relation between scien ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26256
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26256
ND
26256
Εναλλακτικός τίτλος
The role of images in textbooks of primary school
Συγγραφέας
Λεμονή, Πανωραία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Εξεταστική επιτροπή
Στάμου Γεώργιος
Πάντης Ιωάννης
Παρασκευόπουλος Στέφανος
Σκούρας Ζαχαρίας
Δημόπουλος Παναγιώτης
Βαγενάς Δημήτριος
Καλλιμάνης Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Συνοδευτικές έννοιες, ρομαντικά κοσμοείδωλα; Ανάλυση περιεχομένου; Εικονική ανάλυση; Ανάλυση σύνταξης εικονικού περιεχομένου; Ελληνικά σχολικά βιβλία; Εικονικές αναπαραστάσεις του φυσικού περιβάλλοντος; Μπαρόκ κοσμοείδωλα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)