Αναπτυξιακά κατάλληλα προγράμματα και ποιότητα στην εκπαίδευση στο εφαρμοστικό πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην προσχολική και σχολική ηλικία

Περίληψη

Ο κοινωνικός και πολιτισμικός πλουραλισμός της σύγχρονης πραγματικότητας ανέδειξε τις διαφορετικές εκφάνσεις του μαθητικού δυναμικού σε επίπεδο ετοιμότητας, ενδιαφερόντων, εμπειριών, κουλτούρας, αναγκών και δυνατοτήτων μάθησης, καθιστώντας τον παραδοσιακό, μονοδιάστατο τρόπο διδασκαλίας και μάθησης ανεπαρκή. Στη βάση αυτής της λογικής, φαίνεται ότι η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Μάθηση και Μάθηση αποτελεί μια σύγχρονη διδακτική προοπτική, η οποία μέσω της αξιοποίησης των Αναπτυξιακών Κατάλληλων Προγραμμάτων, είναι ικανή να ανταποκριθεί στην πολυπλοκότητα της πολυεπίπεδης ενεργοποίησης του ψυχοπνευματικού δυναμικού του κάθε μαθητή, στην απόκτηση δεξιοτήτων, στην ενεργό εμπλοκή του στη διδακτική διαδικασία και στην ανάπτυξη κινήτρων για την οικοδόμηση νέας γνώσης. Απόρροια της διερεύνησης και εφαρμογής Αναπτυξιακά Κατάλληλων Προγραμμάτων στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και Μάθησης αποτελεί η ανάγκη ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας της παρεχόμενης αγωγής και φροντίδας ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The social and cultural pluralism of modern reality has highlighted the different facets of the student potential in terms of readiness, interests, experiences, culture, needs and learning opportunities, rendering the traditional, one-dimensional way of teaching and learning inadequate. On this basis, it seems that Differentiated Teaching and Learning is a modern teaching perspective able to respond to the complexity of each student's multidimensional intellectual potential, to the acquisition of skills, to the actively involvement in the teaching process and to the development of incentives in order to build new knowledge. The consequence of implementing Developmentally Appropriate Practices in the context of Differentiated Teaching and Learning is the need to control and ensure the quality of education, as has significant effects on children's overall development, academic achievement and future expectations. The purpose of this study is to investigate, highlight and record the pres ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2022)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48478
ND
48478
Εναλλακτικός τίτλος
Developmentally appropriate practices and quality in education in the context of differentiated instruction in preschool and primary school age
Συγγραφέας
Μήτση, Πολυξένη του Χρήστος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Σακελλαρίου Μαρία
Κωνσταντίνου Χαράλαμπος
Κουτσελίνη Μαίρη
Μπαμπάλης Θωμάς
Μιχαλοπούλου Αικατερίνη
Μορφίδη Ελένη
Τσώλη Κωνσταντίνα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Διαφοροποιημένη διδασκαλία; Αναπτυξιακά κατάλληλα προγράμματα; Ποιότητα; Προσχολική ηλικία; Σχολική ηλικία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
658 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.