Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας δοκιμασίας αξιολόγησης των διαπροσωπικών ικανοτήτων για εκπαιδευτικούς και υποψήφιους επαγγελματίες της ειδικής και γενικής αγωγής: διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της επαγγελματικής εξουθένωσης και του διαπροσωπικού στυλ των εκπαιδευτικών

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μετρήσει τις διαπροσωπικές ικανότητες εκπαιδευτικών και φοιτητών σε καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν σε ένα σχολείο και οι οποίες απαιτούν διαπροσωπική αλληλεπίδραση με μαθητές, γονείς ή άλλους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ του διαπροσωπικού στυλ των εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής εξουθένωσης και ο ρόλος των διαπροσωπικών ικανοτήτων στη μεταξύ τους σχέση. Για τη μέτρηση των διαπροσωπικών ικανοτήτων κατασκευάστηκε μια δοκιμασία (Δοκιμασία Αποτίμησης Διαπροσωπικών Ικανοτήτων, ΔΑΔΙ) στα πρότυπα των Δοκιμασιών Κρίσεων Καταστάσεων. Στην έρευνα συμμετείχαν 269 εκπαιδευτικοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής και 117 φοιτητές προερχόμενοι από Παιδαγωγικά Τμήματα Γενικής και Ειδικής Αγωγής. Για τη μελέτη του διαπροσωπικού στυλ και της επαγγελματικής εξουθένωσης χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια Questionnaire on Teacher Interaction και Maslach Burnout Inventory αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης επιβεβαίωσαν σε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this research was to measure teachers’ and students’ interpersonal competences in situations that a teacher may face at school and which require interpersonal interaction with students, parents or other teachers. In addition, the relationship between teachers’ interpersonal style and burnout and the mediating role of interpersonal competences was examined. In order to measure interpersonal competences, a test (Teachers’ Interpersonal Competency Test, TICT) was constructed according to the standards of Situational Judgment Tests. 269 Greek General and Special Education teachers and 117 students from General and Special Needs Education Departments completed TICT, the Questionnaire on Teacher Interaction and the Maslach Burnout Inventory. The results of the statistical analysis largely confirmed the research cases. Interpersonal competences, interpersonal style and burnout were mainly differentiated between teachers who worked at different levels of education. Differences i ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45732
ND
45732
Εναλλακτικός τίτλος
Development and implementation of an assessment of interpersonal competences for teachers and prospective professionals in special and general education: exploring the relationship between professional burnout and the interpersonal style of teachers
Συγγραφέας
Παυλίδου, Κυριακή Μιχαήλ
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Παιδαγωγική Φλώρινας. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Αλευριάδου Αναστασία
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα
Τσακιρίδου Ελένη
Αντωνίου Σταμάτιος - Αλέξανδρος
Κοσσυβάκη Αγλαΐα - Λίλα
Χατζηπαναγιώτου Παρασκευή
Χατζηγιαννακού Αναστασία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Διαπροσωπικές ικανότητες; Διαπροσωπικό στυλ εκπαιδευτικών; Επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών; Εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής; Φοιτητές γενικής και ειδικής αγωγής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
302 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα