Διερεύνηση στρατηγικών πειθούς στον γραπτό λόγο των ελλήνων μαθητών της αγγλικής ως ξένης γλώσσας

Περίληψη

Ως πράξη πειθούς θεωρείται η προσπάθεια ενός ατόμου να μεταβάλλει τις πεποιθήσεις, τις στάσεις, τις αξίες, τα συναισθήματα και τις προθέσεις ενός άλλου μέσω της επιχειρηματολογικής του υποβολής. Στον ορισμό αυτό (που προκύπτει από τους Simons 1976, Lakoff 1982, Hardin 2010, Mintz et al., 2012), η πειθώ νοείται ότι ενεργοποιείται μέσω επικοινωνιακών μέσων που περιλαμβάνουν τη χρήση της γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, η πειθώ ενεργοποιείται μέσα από τη χρήση των δύο βασικών παραγωγικών γλωσσικών δεξιοτήτων, δηλαδή την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, αν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα παραγλωσσικά στοιχεία (π.χ. γκριμάτσες). Η έρευνα και στους δύο αυτούς τομείς λαμβάνει συνεχώς ιδιαίτερη προσοχή. Η μελέτη αυτής της διδακτορικής διατριβής στοχεύει στην καταγραφή των στρατηγικών πειθούς των Ελλήνων εφήβων μαθητών κατά την παραγωγή γραπτού λόγου στην αγγλική ως ξένη γλώσσα. Συγκεκριμένα, 595 μαθητές της ξένης γλώσσας (που κυμαίνονται από 11 έως 13 ετών) παρακινήθηκαν για να γράψου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The act of persuasion is seen as the attempt of one party to change the beliefs, attitudes, values, feelings and intentions, of another by submitting his/her argumentative case. In this definition (resulting from Simons,1976; Lakoff, 1982; Hardin, 2010; Mintz et al. 2012) persuasion is understood to be activated through communicative means which involve the use of language. It is deployed through the basic two productive skills of language, i.e. spoken and written although other paralinguistic features may be used (e.g. face grimaces). Research in both fields is being growing. The study of this PhD thesis aims at recording the persuasive strategies of Greek teenaged students when producing written discourse in English as a foreign language (persuasive writing). In particular, 595 foreign language students (varying from 11, to 13 years of age) were engaged to write to their British pen-friends an informal letter and attempt to persuade them to read a book they had read. Connor and Lau ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43347
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43347
ND
43347
Εναλλακτικός τίτλος
Investigating persuasive strategies in greek efl learners' discourse
Συγγραφέας
Παπαδόπουλος, Ισαάκ του Μιχαήλ
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Υψηλάντης Γεώργιος
Γρίβα Ελένη
Ντίνας Κωνσταντίνος
Στάμου Αναστασία
Τσακιρίδου Ελένη
Θεοδότου Ευγενία
Χατζηπαντελή Αγγέλα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Στρατηγικές πειθούς; Ξένη γλώσσα; Διαπολιτισμική επικοινωνία; Γραπτός λόγος; Ελληνική εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
234 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)