Συνεχιζόμενη διαπολιτισμική εκπαίδευση: η παιδαγωγική και διδακτική ετοιμότητα του δασκάλου στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο

Περίληψη

Βασικός σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών, την επιστημονική & παιδαγωγική τους δηλ. επάρκεια σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και την ικανότητα (διδακτικές δεξιότητες) να κάνουν πράξη τις βασικές αρχές, τα «αξιώματα» και τα παραδείγματα της διαπολιτισμικής αγωγής στη σχολική τάξη. Στους επιμέρους στόχους της έρευνας περιλαμβάνονται: · Η διερεύνηση του περιεχομένου της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και η συμβολή τους στη διαπολιτισμική ετοιμότητα. · Η διερεύνηση των γνώσεων των εκπαιδευτικών για το νομοθετικό πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Ελλάδα, Ε.Ε. & Διεθνείς Οργανισμοί) και η διερεύνηση του πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί το περιεχόμενο, τους στόχους και τις προσεγγίσεις της Δ.Ε. · Η εξέταση των διδακτικών προσεγγίσεων που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, αλλά και η δυνατότητα χρησιμοποίησης εναλλακτικών μοντέλων διδασκαλίας που ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. · Η μελέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Hauptzweck der Studie ist die Kompetenz der Lehrkraefte zu erforschen, deren wissenschaftliche und paedagogische Effizienz in der Interkulturellen Bildung und deren Faehigkeit (Lehrfaehigkeit) die Grundprinzipien und die Beispiele der Interkulturellen Bildung in der Schulklasse in die Praxis umzusetzen. Die Nebenziele der Forschung beinhalten: Die Erforschung des Bildungsinhalts und der Fortbildung der Lehrkraefte und deren Beitrag zur interkulturellen Bereitschaft. Die Erforschung der Kenntnisse der Lehrkraefte ueber den gesetzlichen Rahmen der Interkulturellen Bildung (Griechenland, EU & Internationale Organisationen) und die Erforschung deren Auffassung des Inhalts, des Zwecks und den Ansaetzen der Interkulturellen Bildung. Die Erforschung der angewanden didaktischen Methoden der Lehrkraefte, aber auch die Moeglichkeit der Anwendung von alternativen Lehrmodellen die die aktive Teilnahme der Schueler im Lernprozess unterstuetzen und foerdern. Die Erforschung der Meinungen und Kennt ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24198
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24198
ND
24198
Εναλλακτικός τίτλος
Fortdauernde interkulturelle bildung: die paedagogische und Lehr bereitschaft der lehrkraefte in der heutigen griechischen schule
Συγγραφέας
Παπαχρήστος, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Λουκάς)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Παπάς Αθανάσιος
Τριλιανός Αθανάσιος
Τσιπλητάρης Αθανάσιος
Ματθαίου Δημήτρης
Γκόβαρης Χρήστος
Μπάμπαλης Θωμάς
Πασιάς Γεώργιος
Λέξεις-κλειδιά
Διαπολιτισμική ετοιμότητα; Διαπολιτισμική ικανότητα; Διαπολιτισμική επάρκεια; Συνεχιζόμενη διαπολιτισμική εκπαίδευση; Επιστημονική διαπολιτισμική ετοιμότητα; Παιδαγωγική διαπολιτισμική ετοιμότητα; Διδακτική διαπολιτισμική ετοιμότητα; Διαπολιτισμικός ρόλος δασκάλου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
737 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)