Διερεύνηση των στοιχειωδών μαθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών με σύνδρομο Down

Περίληψη

Μέσω της παρούσας έρευνας γίνεται μια προσπάθεια να καλυφθεί το βιβλιογραφικό κενό που υπάρχει στον ελληνικό χώρο, όσον αφορά στις Στοιχειώδεις Μαθηματικές Δεξιότητες μαθητών με σύνδρομο Down χρονολογικής ηλικίας 6:02 έως 14:07 (έτη:μήνες). Η αποτύπωση του ζητούμενου γίνεται μέσω της διερεύνησης της Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται συνδυάζει τόσο την ποσοτική, όσο και την ποιοτική μέθοδο. Για τον καθορισμό του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η Συμπτωματική Δειγματοληψία ως πλέον καταλληλότερη, μιας και ήταν απαραίτητο οι μαθητές του δείγματος να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (να είναι διαγνωσμένοι με σύνδρομο Down, να φοιτούν σε Ειδικά Σχολεία, να έχουν νοητική ηλικία από 4:00 έως 7:05) και να συναινέσουν οι γονείς τους να συμμετάσχουν στην έρευνα. Για τον εντοπισμό του δείγματος, αρχικά, έγινε μια λεπτομερής καταγραφή όλων των μαθητών με σύνδρομο Down που πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις στην περιφέρεια Αττικής. Στη συνέχεια ενημερώθηκαν οι γονεί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Through this research we attempt to cover the bibliographical gap in the Greek literature, with regard in students’ with Down syndrome Early Mathematical Skills, whose chronological age range from 6:02 to 14:07 (years: months). For this purpose, it was investigated the Early Mathematical Competence. The methodology of this research combines both quantitative and qualitative approaches. To determine the sample was used the random sampling as the most appropriate, since it was necessary that the subjects of the sample have specific characteristics (are diagnosed with syndrome Down, attending special schools and have a mental age from 4:00 to 7: 05) and be willing parents to allow their students to participate in research. To identify the sample initially became a detailed inventory of all students with Down syndrome who meet all the above requirements. Then informed parents by letter and asked to complete the following two research tools: the Questionnaire for Parents and the Questionnai ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39544
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39544
ND
39544
Εναλλακτικός τίτλος
Researching the early mathematical skills in children with Down syndrome
Συγγραφέας
Χαριτάκη, Γαρυφαλιά του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Μπαραλής Γεώργιος
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα
Λάππας Διονύσιος
Βρεττός Ιωάννης
Καλαβάσης Φραγκίσκος
Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος
Σούλης Σπυρίδωνας-Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά
Σύνδρομο Down; Στοιχειώδεις μαθηματικές δεξιότητες; Πρώιμη μαθηματική επάρκεια; Μέση νοητική υστέρηση; Ειδικά σχολεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
280 σ., πιν., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)