Τρόποι μάθησης και προσωπικότητα: διερεύνηση της μεταξύ τους σχέσης

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή διερευνά τη σχέση ανάμεσα στους τρόπους μάθησης και την προσωπικότητα των ατόμων. Οι τρόποι μάθησης ερμηνεύονται ως γνωστικά, συγκινησιακά, αισθητηριακά και φυσιολογικά-περιβαλλοντικά μοντέλα για την πρόσληψη, την επεξεργασία, την κατανόηση, την οργάνωση και την αφομοίωση της γνώσης. Η προσωπικότητα ερευνάται στη βάση της θεωρίας των τύπων προσωπικότητας του Jung (1971) και στις τέσσερις διπολικές διαστάσεις την εξωστρέφεια, την εσωστρέφεια, τη νοητικότητα, την προαίσθηση, τη σκέψη, το συναίσθημα, την κρίση και την αντίληψη. Η διατριβή περιλαμβάνει δύο μελέτες, η πρώτη μελέτη ερευνά την αξιοπιστία του «Ερωτηματολογίου Διερεύνησης των Αισθητήριων Τρόπων Μάθησης» (Ζενάκου, 2001a. 2001b. 2003. 2005) και η δεύτερη μελέτη αναδεικνύει τη σχέση ανάμεσα στους αισθητηρίους τύπους μάθησης, τον οπτικό, τον ακουστικό και τον κιναισθητικό τύπο, και τους τύπους προσωπικότητας. Τα αποτελέσματα από την πρώτη μελέτη επαλήθευσαν σε ικανοποιητικό βαθμό την αξιοπιστία τoυ Ερωτηματολ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis explores the relationship between learning styles and personality of individuals. The learning styles are interpreted as cognitive, emotional, sensory and physiological-environmental models for recruiting, processing, understanding, organizing and assimilation of knowledge. The personality research in terms of the theory of Jungian personality types (Jung, 1971) and the four bipolar dimensions of extroversion, introversion, sensing intuition, thinking, feeling, judging and perception. The thesis is derived into two studies, the first study investigating the reliability of the "Questionnaire for the Investigation of Sensory Modalities” (Zenakou, 2001a. 2001b. 2003. 2005) and the second one, investigates the relationship between sensory modality types, that is visual, auditory and kinesthetic, and personality types. Results from the first study verified satisfactorily the reliability of the “Questionnaire for the Investigation of Sensory Modalities” (Zenakou, 2001a. 2001b. ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28681
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28681
ND
28681
Εναλλακτικός τίτλος
Learning styles and personality: investigation of their link
Συγγραφέας
Ζενάκου, Ελένη (Πατρώνυμο: Ανάργυρος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μαριδάκη-Κασσωτάκη Αικατερίνη
Καίλα Μαρία
Κλεφτάρας Γεώργιος
Φλουρής Γεώργιος
Κουτρούμπα Κωνσταντίνα
Ζμπάινος Δημήτριος
Αντωνοπούλου Αικατερίνη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Τρόποι μάθησης; Προσωπικότητα; Μαθητές; Οπτικός τύπος μάθησης; Ακουστικός τύπος μάθησης; Κιναισθητικός τύπος μάθησης; Τύποι προσωπικότητας; Εξωστρεφής τύπος; Εσωστρεφής τύπος; Εσωστρέφεια; Εξωστρέφεια; Νοητικότητα; Συναίσθημα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)