Διερεύνηση παραγόντων που συμβάλλουν στην επιτυχημένη σχολική και κοινωνική ενσωμάτωση και ένταξη των μαθητών με σύνδρομο down στη γενική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η µελέτη των απόψεων και στάσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ως προς την ένταξη παιδιών µε Σύνδροµο Down στο ελληνικό γενικό σχολείο και κατ’ επέκταση στην κοινωνία. Επίσης, είναι η διερεύνηση της πιθανής αλλαγής στάσεων και συµπεριφορών µαθητών που είχαν την εµπειρία συνεκπαίδευσης µε παιδί µε Σύνδροµο Down. Στην έρευνα συµµετείχαν 93 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Ν. Αττικής και 30 συµµαθητές (11-12 ετών) ενός παιδιού µε Σύνδροµο Down που φοιτούσαν στην έκτη τάξη γενικού δηµοτικού σχολείου. Η έρευνα υλοποιήθηκε σε δύο µέρη: Στο πρώτο µέρος εξετάστηκαν στάσεις, απόψεις, επιφυλάξεις, ανάγκες και πιθανές δυσκολίες των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών ως προς την εµπλοκή τους σε συνεκπαίδευση µαθητών µε και χωρίς Σύνδροµο Down. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιµοποιήθηκε αυτοσχέδιο ερωτηµατολόγιο-συνέντευξη. Στ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Title: Investigation of factors contributing to successful school and social integration and inclusion of students with Down Syndrome in general education in Greece. The purpose of this thesis is to study the opinions and attitudes of teachers of primary and secondary schools on the integration of children with Down Syndrome to Greek mainstream school and by extension in society. It is also exploring the possible change in attitudes and behavior of pupils who had the experience of inclusive education of a child with Down Syndrome. The survey involved 93 teachers of elementary and secondary education of District of Attica and 30 peers (11-12 years) of a child with Down Syndrome who attended the sixth grade of general elementary school. The research was carried out in two parts: The first part examined attitudes, opinions, concerns, needs and potential difficulties of teacher participants as to their involvement in inclusive education of students with and ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38176
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38176
ND
38176
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of factors contributing to successful school and social integration and inclusion of students with down syndrome in general education in Greece
Συγγραφέας
Γράψια, Ειρήνη (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα
Δράκος Γεώργιος
Παπαδάτος Ιωάννης
Γενά Αγγελική
Σιδερίδης Γεώργιος
Αλευριάδου Αναστασία
Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ειδική αγωγή; Ένταξη μαθητών με Σύνδρομο Down στο ελληνικό γενικό σχολείο; Παρέμβαση; Ενταξιακή εκπαίδευση; Σύνδρομο Down
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
568 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)