Παράγοντες προσδιορισμού των γνωστοποιήσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π μέσω των λογιστικών καταστάσεων στην επιστήμη της λογιστικής

Περίληψη

Η εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποσκοπεί στον εντοπισμό του επιπέδου των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων των εισηγμένων ελληνικών εταιρειών καθώς επίσης και στους προσδιοριστικούς εταιρικούς παράγοντες που ερμηνεύουν την απόφαση μιας επιχείρησης να γνωστοποιεί πληροφορίες στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της με βάση τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης που επιλέχθηκαν για να ερμηνεύσουν την απόφαση της να γνωστοποιεί είναι το μέγεθος, η ηλικία, η κερδοφορία, η ρευστότητα, η μόχλευση, ο κλάδος και η ελεγκτική εταιρεία.Για να εκπληρωθούν οι παραπάνω στόχοι μελετήθηκαν σημαντικές θεωρίες οι οποίες συνδέονται με τα επίπεδα των παρεχόμενων γνωστοποιήσεων από την πλευρά της επιχείρησης προς τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω των οικονομικών της καταστάσεων. Κατόπιν, μελετήθηκε το ελληνικό λογιστικό περιβάλλον και η ιστορική εξέλιξη των ΔΛΠ μέχρι την υποχρεωτική υιοθέτησή τους από τις εισηγμένες ελληνικές επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα αξιοποιήθηκαν ευρήματα προγενέστερων ερευνητ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis is to identify the level of mandatory disclosures by listed Greek companies as well as the determinants operational factors explaining the decision of a company to disclose information in its annual financial statements in accordance with IAS / IFRS. The companies’ characteristics that have chosen to interpret the decision to disclose is the size, age, profitability, liquidity, leverage, industry and the auditing firm.To fulfill these objectives, the major theories in disclosure practices were examined which explain the decision of a company to provide information to interested parties through financial statements. Then, it was studied the Greek accounting environment and history of IAS/IFRS to the mandatory adoption by listed Greek companies. Additionally investigated the earlier findings of research studies generated by researchers of modern accounting practices over the disclosures. For carrying out the investigation, a specific number of information items fro ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35694
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35694
ND
35694
Εναλλακτικός τίτλος
Disclosure determinants according to IFRS through financial statements in the science of accounting
Συγγραφέας
Γαλάνη, Δέσποινα του Δημήτριος
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Σταυρόπουλος Αντώνιος
Κάτος Αναστάσιος
Βαζακίδης Αθανάσιος
Σπαθής Χαράλαμπος
Κατσούλη-Κάτου Ελένη
Καραγιώργος Θεοφάνης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης; Ελληνικό λογιστικό σύστημα; Υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις; Θεωρία αντιπροσώπευσης; Θεωρία σηματοδότησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
312 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)