Αναβαλλόμενη φορολογία και οι επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εξετάζει την καταλληλότητα μιας πλήρους διαπεριοδικής κατανομής των φόρων εισοδήματος και αναδεικνύει τον ρόλο και τη σημαντικότητα των Αναβαλλόμενων Φορολογικών Θέσεων στις Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εστιάζοντας όχι μόνο στο μέγεθος και τις μεταβολές τους αλλά ταυτοποιώντας και κατηγοριοποιώντας τις αιτίες δημιουργίας τους, κατασκευάζοντας μια μοναδική βάση δεδομένων (prototype Data Base) με πρωτογενώς αντληθέντα (hand-collected) στοιχεία. Το δείγμα αποτελείται από τις μεγαλύτερες, Χρηματοοικονομικές και Μη Χρηματοοικονομικές, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες, και καλύπτει την περίοδο 2005-2012, μετά την υποχρεωτική εφαρμογή των IFRS. Το ύψος, η σύνθεση και η τάση των Αναβαλλόμενων Φορολογικών Θέσεων διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ Χρηματοοικονομικών και Μη Χρηματοοικονομικών εταιρειών, αλλά και μεταξύ των κλάδων. Η πιο σημαντική πηγή διαχρονικά των Αναβαλλόμενων Φόρων Ενεργητικού (DTAs) είναι οι “Παροχές και τα Ωφελήματα Προσωπικού”, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis examines the relevance of comprehensive interperiod income tax allocation and highlights the role and importance of Deferred Tax Positions in Consolidated Financial Statements, focusing not only on the size or changes but also identifying and categorizing their causes, by constructing through hand-collected data a prototype Data Base. The sample consists of the largest financial and non-financial firms listed in the Athens Stock Exchange and covers the period from 2005 to 2012, after the mandatory adoption of IFRS. The size, composition and trend of deferred tax positions vary significantly from year to year and between Financial and Non-Financial firms, but also between industries. Employee Benefits are diachronically the most important sources of Deferred Tax Assets (DTAs), while Deferred Tax Liabilities (DTLs) arise mainly from Book-Tax differences related to depreciation from (PPE).Greece’s recent fiscal instability provides an intriguing setting for examining th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42263
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42263
ND
42263
Εναλλακτικός τίτλος
Deferred taxation and the impact on financial reporting
Συγγραφέας
Χύτης, Ευάγγελος (Πατρώνυμο: Θεόδωρος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Κουμανάκος Ευάγγελος
Συμεωνίδης Σπυρίδων
Συριόπουλος Κωνσταντίνος
Βασιλείου Βασίλειος
Τσάμης Αναστάσιος
Ηρειώτης Νικόλαος
Φίλος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Αναβαλλόμενοι Φόροι; Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.); Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12; ΔΛΠ 12; Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων; Φορολογία επιχειρήσεων; Απόκλιση λογιστικού φορολογητέου εισοδήματος; Φορολογική πολιτική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxx, 480 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)