Μοντέλο ελεγκτικού κινδύνου: μια στοχαστική μελέτη της συναρτησιακής σχέσης των συστατικών του κινδύνου στην Ελλάδα

Περίληψη

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις συναρτησιακές σχέσεις των μεταβλητών του μοντέλου του ελεγκτικού κινδύνου, όπως αυτό καταγράφεται στα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISAs), της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC).Η συγκεκριμένη εργασία αποσκοπεί στη μελέτη των μεταβολών στην εκτίμηση των συστατικών του ελεγκτικού κινδύνου, καθώς και στην εκτέλεση συγκεκριμένων ελεγκτικών διαδικασιών, ως προς τη μεταβολή του επιχειρηματικού κινδύνου, στο πλαίσιο της έκφρασης γνώμης ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων από τους ανεξάρτητους ελεγκτές. Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίων και αφορούν σε ελέγχους οικονομικών καταστάσεων εμποροβιομηχανικών εταιρειών, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, πριν και μετά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης.Τα αποτελέσματα της έρευνας καταλήγουν στη διαπίστωση σημαντικής επίπτωσης των μεταβολών του επιχειρηματικού κινδύνου επί της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους λάθους, σε επίπεδο συνόλου των ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this research is to draw conclusions about the functional relationships of the audit risk model variables, as mentioned in the International Standards on Auditing (ISAs) of the International Federation of Accountants (IFAC).This paper aims to study the changes in the assessment of the components of audit risk as well as the changes of the performed audit procedures due to changes of the business riskl in forming an audit opinion on the financial statements by independent auditors.Research data were collected through questionnaires relating to audits of financial statements in commercial and industrial companies, which took place in Greece, before and after the occurence of the economic crisis.The survey results lead to the finding of significant impact of changes in business risk on the assessment of risk of material misstatement, at a financial statements level. This effect is found also in the assessment of the risk of material misstatement at assertions level, in case th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35333
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35333
ND
35333
Εναλλακτικός τίτλος
Audit risk model: a stochastic study on the functional relationship of risk components in Greece
Συγγραφέας
Δρίτσας, Σταμάτιος (Πατρώνυμο: Σπυρίδων)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης. Τομέας Φορολογίας και Ελεγκτικής
Εξεταστική επιτροπή
Τσάμης Αναστάσιος
Φίλος Ιωάννης
Πετράκος Γεώργιος
Αποστόλου Απόστολος
Λιάπης Κωνσταντίνος
Τασόπουλος Αναστάσιος
Σώρρος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Ελεγκτικός κίνδυνος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
484 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)