Η αποκλίνουσα συμπεριφορά σε συνάρτηση με την λογική των επιδόσεων στο υπαρκτό σχολείο

Περίληψη

Στόχος αυτού του πονήματος είναι να συμβάλει στην άμβλυνση των δυσμενών όρων που γεννά η λογική των επιδόσεων στο υπαρκτό σχολείο, ένα κοινωνικό φαινόμενο που δημιουργεί προβλήματα σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων, και που η θεραπεία τους είναι τόσο σύνθετη -και εξ αυτού δυσεπίλυτη- όσο και το φαινόμενο που τα εγέννησε. Στο πρώτο μέρος (θεωρητικό πλαίσιο), θα επιχειρήσουμε να ανιχνεύσουμε τα δομικά στοιχεία του περιεχομένου των κυρίαρχων προτύπων που συνδέονται με την λογική των επιδόσεων στις σύγχρονες κοινωνίες και να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς που οδηγούν στην κοινωνικά αποδεκτή ανάγνωση και εσωτερίκευση εννοιών -της κοινωνικής επιτυχίας, κυρίως- και της αντίστοιχης υιοθέτησης και ανάπτυξης μορφών συμπεριφοράς, που σχετίζονται με τις προσπάθειες κατάκτησής της. Η εξέταση, στην συνέχεια, θα επικεντρωθεί στο επί μέρους πεδίο κοινωνικών σχέσεων, το σχολείο, και στο τι ακριβώς διαδραματίζεται εκεί, σε σχέση με την ως άνω επικρατούσα λογική. Θα επιχειρηθεί η απομόνωση και εξέταση εκείν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this study is to contribute to the alleviation of those unfavourable terms born by performance-based mentality in the existing school system, a social occurrence which creates problems for a large number of individuals, the treatment of which is as complex -and therefore intractable to resolve- as the occurrence responsible for giving birth to them. In the first part (theoretical framework), we will attempt to identify those structural elements within the content of dominant school norms which are related to performance-based mentality in modern society, and furthermore comprehend the mechanisms leading to a socially acceptable reading and internalisation of concepts -of social success, mainly- and the corresponding adoption and development of behavioural patterns related to the efforts made towards achieving it. Next, our study will concentrate in the individual field of social relations, school, and to what particularly takes place there, in respect to the afo ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30310
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30310
ND
30310
Εναλλακτικός τίτλος
Deviant behaviour in connection with performance-based mentality in the existing school system
Συγγραφέας
Ακριώτης, Αντώνιος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Δήμου Γεώργιος
Κωνσταντίνου Χαράλαμπος
Μπρούζος Ανδρέας
Εμβαλωτής Αναστάσιος
Μορφίδη Ελένη
Σούλης Σπυρίδων
Λεοντοπούλου Σοφία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Διεκδίκηση της κοινωνικής επιτυχίας με όρους απάνθρωπου ανταγωνισμού; Τα κυρίαρχα σχολικά πρότυπα, αιτία προβλημάτων στους μαθητές; Η λογική των επιδόσεων, αιτία εκδηλώσεων άγχους, δυσπροσαρμοστικότητας, έως και αποκλίνουσας συμπεριφοράς
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
260 σ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)