Τεχνολογικά συστήματα για τη σύνθεση ομάδων συνεργατικής μάθησης με βάση το μαθησιακό τύπο του εκπαιδευόμενου

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εστιάζει στην υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης μέσω του σχηματισμού ομάδων με βάση την ποικιλομορφία των μαθησιακών τύπων (learning styles) των εκπαιδευόμενων. Παράλληλα, η διατριβή προσπαθεί να εξετάσει τη δυναμική μιας κατάλληλης παιδαγωγικής μεθόδου η οποία έχει ως στόχο την υποστήριξη των σχηματιζόμενων ομάδων μέσω της ανάπτυξης της επίγνωσης των εκπαιδευόμενων σχετικά με τα χαρακτηριστικά του δικού τους μαθησιακού τύπου αλλά και των συνεργατών τους. Η συνεργατική μάθηση έχει αποδειχθεί ότι ωφελεί τους μαθητές τόσο στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου έργου όσο και στην ανάπτυξη κοινωνιο-γνωστικών δεξιοτήτων. Ωστόσο, σημαντικό ρόλο στην παραγωγικότητα μιας ομάδας παίζει ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές ομαδοποιούνται. Η ποικιλομορφία των νοητικών και μαθησιακών τύπων των μελών μιας ομάδας, έχει φανεί από έρευνες ότι προάγει τη δημιουργικότητα των ομάδων και οδηγεί σε εμπλουτισμένα αποτελέσματα. Προσοχή όμως απαιτείται στην επιλογή του κατάλληλου μοντέλου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation focuses on supporting collaborative learning through group formation, based on the diversity of students’ learning styles. Furthermore, the dissertation seeks to examine the dynamics of an appropriate pedagogical method which aims to support the formed groups by developing awareness of learners about the characteristics of their own and their partners’ learning styles. Collaborative learning has been proven to benefit students both to improve the quality of the work produced, and the development of socio-cognitive skills. However, the way that students are organized in groups, plays an important role in the group’s productivity. The diversity of learning styles of team members has been shown by research that fosters group creativity and leads to enriched results. Caution however is required in designing the framework within which to apply the process, in order to avoid students’ labeling. For the purposes of the research, the PEGASUS (PErson-centered Group Activity SU ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26667
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26667
ND
26667
Εναλλακτικός τίτλος
Technology systems for collaborative learning group formation based on student learning style
Συγγραφέας
Κυπριανίδου, Μαρία (Πατρώνυμο: Μάριος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Πομπόρτσης Ανδρέας
Δημητριάδης Σταύρος
Τσιάτσος Θρασύβουλος
Αγγελής Ελευθέριος
Δαγδιλέλης Βασίλειος
Σατρατζέμη Μαρία
Βαλκάνος Ευθύμιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Συστήματα σχηματισμού ομάδων; Μαθησιακοί τύποι; Συνεργατική μάθηση; Μαθητοκεντρική εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
309 σ., εικ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)