Η εφαρμογή αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του κατά πόσο εφαρμόζονται οι βασικές αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, και οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), στα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στη χώρα μας. Η πραγματοποίηση της είχε ως αφόρμηση τον έντονο προβληματισμό για την ποιότητα, και την αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χώρα μας. Με τη βοήθεια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης καταγράφονται οι βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων σε συνδυασμό με τις τεχνικές διδασκαλίας οι οποίες συμβάλλουν στην εφαρμογή αυτών των αρχών στα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Επίσης μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση καταγράφονται και ο τρόπος και οι μέθοδοι αξιοποίησης των (ΤΠΕ) στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Από την όλη επισκόπηση προέκυψε ότι στη χώρα μας υπάρχει σημαντικό κενό στηνέρευνα στον τομέα τούτο, γεγονός που η παρούσα διατριβή προσδοκά να συμπληρώσει στο βαθμό και στο μέτρο του δυνατού. Η ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present research is to investigate in what grade are applied the Basic Principles of Education of Adults and Technologies of Information and Communication Technology (ICT) in teacher training courses that are designed and implemented in our country. The intense concern for quality and effectiveness of teacher education in our country was the reason for carrying out the research. With the help of the literature review, the basic principles of adult learning areregistered in conjunction with teaching techniques that contribute to the implementation of these principles in teacher training courses. Also through the literature review, the way as well as the methods (ICT) used in teacher training are registered. The whole review demonstrated that in our country there is a significant gap in research in this field, which this thesis expects to cover to a certain degree and extent. The methodology of empirical research concerns some field research, which includes a quality part ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/33060
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33060
ND
33060
Εναλλακτικός τίτλος
The implementation of principles of adult education and technologies of information and communication in teachers training
Συγγραφέας
Βουλτσίδης, Παντελής του Θωμάς
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Βιτσιλάκη Χρυσή
Ρέππα-Αθανασούλα Αναστασία
Φώκιαλη Περσεφόνη
Μπαγάκης Γεώργιος
Βασιλείου Ιωάννης
Γκασούκα Μαρία
Γουβιάς Διονύσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών; Εκπαίδευση ενηλίκων; Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών; Αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων; Επιμορφωτές εκπαιδευτικών; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
399 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)