Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών σε συνέργεια με την ηλεκτρονική μάθηση και τη διαδικτυακή συνεργατική μάθηση για την υλοποίηση εικονικών τάξεων στην ανώτατη εκπαίδευση

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιοποίησης της μεικτής μάθησης, το οποίο περιλαμβάνει την ενσωμάτωση των σύγχρονων εικονικών τάξεων ως συμπληρωματικό εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της μάθησης τόσο στην επίδοση όσο και στη θετική στάση των φοιτητών/τριών στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αναπτύσσεται ένα πρότυπο δηλαδή ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο διεξαγωγής σύγχρονης εικονικής τάξης (ΣΕΤ) που συνδυάζει διάφορες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές υποστηριζόμενες από κατάλληλες εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Οι Εικονικές Τάξεις υλοποιούνται αξιοποιώντας τις ΤΠΕ σε συνέργεια με την ηλεκτρονική μάθηση και τη διαδικτυακή συνεργατική μάθηση. Στο πλαίσιο της διατριβής δίνεται έμφαση στη δυνατότητα απόκτησης μαθησιακών εμπειριών μέσα από την εκπαίδευση από απόσταση των φοιτητών/τριών, η οποία διεξάγεται συμπληρωματικά με το θεωρητικό μέρος του μαθήματος «Aλγ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The current PhD thesis proposes an integrated framework of blended learning application, which uses Synchronous Virtual Classes (SVC) as a complementary tool of teaching and learning, and aims at improving the efficiency of learning regarding both students’ grades and their positive attitudes in using Information and Communication Technologies (ICT) in the educational process. An educational framework for implementing SVCs is developed, which combines different educational methods and techniques supported by appropriate ICT applications. Virtual Classes are realized by combining ICT with e-learning and networked collaborative learning. In the context of this PhD thesis, emphasis is given on the possibility of students gaining educational experiences via distance education, to complement the theoretical part of the course “Algorithms with C” taught in the first semester at the Department of Applied Informatics at the University of Macedonia. The thesis records the difficulties and limit ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/20823
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/20823
ND
20823
Εναλλακτικός τίτλος
Application of Information and Communication Technologies in combination with e-learning and networked collaborative learning in the implementation of Virtual Classrooms in Higher Education Technologies in combination with e-learning and networked collaborative learning in the implementation of Virtual Classrooms in Higher Education
Συγγραφέας
Ρώσσιου, Ελένη (Πατρώνυμο: Ν.)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Παπαρρίζος Κωνσταντίνος
Δαγδιλέλης Βασίλειος
Μανίτσαρης Αθανάσιος
Μπούσιου Δέσποινα
Σαμαράς Νικόλαος
Φουλήρας Παναγιώτης
Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Αλγόριθμοι; Μεικτή μάθηση; Σύγχρονες εικονικές τάξεις; Συνεργατική μάθηση; Διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι; Εκπαιδευτικό πλαίσιο σύγχρονης εικονικής τάξης; Ομαδικές συμβουλευτικές τηλεσυναντήσεις; Ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων; ΤΠΕ στην εκπαίδευση; Ηλεκτρονικά υποστηριζόμενη μάθηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
446 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)