Άγχος και μαθηματικά: Άγχος και στάσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών: Η σημασία τους στη μαθηματική εκπαίδευση στο Δημοτικό σχολείο

Περίληψη

Η διατριβή συμπληρώνει ερευνητικά τον Συναισθηματικό Τομέα στη Διδακτική των Μαθηματικών στον ελλαδικό χώρο. Σκοπός της είναι η διερεύνηση του άγχους και των στάσεων μαθητών και εκπαιδευτικών απέναντι στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών. Για μεν τους μαθητές μελετάται το άγχος και οι μηχανισμοί άμυνας που αναπτύσσουν για να το διαχειρισθούν. Για δε τους εκπαιδευτικούς μελετώνται το άγχος και οι στάσεις σε συνάρτηση με τους τρόπους που τα Μαθηματικά εγγράφονται στη ψυχική δομή τους. Σύμφωνα με τις ερευνητικές υποθέσεις της έρευνας, η θετική στάση των μαθητών απέναντι στα Μαθηματικά συνδέεται με λιγότερο άγχος και αντίστροφα η αρνητική συνδέεται με περισσότερο. Η αρνητική στάση σχετίζεται με τους αμυντικούς μηχανισμούς της ‘φοβικής αποφυγής’, της ‘απώθησης’ και της ‘προβολής’ και η θετική με τους μηχανισμούς της ‘αντιστροφής στο αντίθετο’, της ‘επανόρθωσης’ και της ‘ενδοβολής’. Η θετική στάση συνδέεται με υψηλότερη επίδοση και αντίστροφα η αρνητική με χαμηλότερη επίδοση. Υποθέτουμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation completes in terms of investigation the Emotional field in the Didactic of Mathematics in Greece. Its purpose is to investigate the anxiety and the attitudes of pupils and teachers towards the cognitive object of Mathematics. For the pupils the anxiety and the defense mechanisms that they develop in order to manage it is examined. For the teachers anxiety and attitudes in correlation with the ways that Mathematics are inscribed in their psychic structure is examined. According to the investigational hypotheses, positive attitude towards Mathematics is connected with less anxiety and reversibly negative attitude is connected with more anxiety. Negative attitude is connected with the defense mechanisms of ‘phobic avoidance’, ‘repression’ and ‘projection’ and positive with mechanisms of ‘reversal into the opposite’, ‘interjection’ and ‘compensation’. Positive attitude is connected with higher performance and reversibly negative attitude with lower performance. We also s ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25900
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25900
ND
25900
Εναλλακτικός τίτλος
Anxiety and maths: Anxiety and attitudes of students and teachers: Their importance on math education for primary school
Συγγραφέας
Αποστολοπούλου, Βασιλική (Πατρώνυμο: Απόστολος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Ειδικής Αγωγής και Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα
Συνοδινού Κλαίρη
Φλέσσας Γεώργιος
Σαλβαράς Ιωάννης
Δημάκος Γεώργιος
Μπαραλής Γεώργιος
Στεφανοπούλου Φωτεινή
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Μαθηματικά; Άγχος; Μηχανισμοί άμυνας; Στάσεις; Δημοτικό σχολείο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
395 σ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)