Η παιδαγωγική και η διδακτική διάσταση της διαπολιτισμικότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της διάχυσης και η αποτύπωση της διαπολιτισμικότητας μέσω συστηματικής ανάλυσης έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται στο περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών του δημοτικού σχολείου καθώς και στα κείμενα των διδακτικών εγχειριδίων (βιβλία μαθητή) της κοινωνικής - πολιτικής αγωγής της ιστορίας των θρησκευτικών και της ελληνικής γλώσσας - λογοτεχνίας (ανθολόγιο) της ε’ και στ’ δημοτικού. Μεθοδολογία έρευνας: ανάλυση περιεχομένου (ποιοτική και ποσοτική). Ευρήματα έρευνας: 1) για το μάθημα της κοινωνικής-πολιτικής αγωγής το αντίστοιχο ΑΠΣ και τα διδακτικά εγχειρίδια του μαθήματος καταφέρνουν σε αρκετές περιπτώσεις να προάγουν και να υποστηρίξουν τη διαπολιτισμικότητα ώστε να αναπτυχθεί η πολιτιστική αλληλεπίδραση ανάμεσα στους λαούς, 2) για το μάθημα της ιστορίας η έμφαση και η επανάληψη του μηνύματος για τη διατήρηση των ιδιοτήτων των Ελλήνων οδηγούν τις περισσότερες φορές στην αφάνεια. Τα ιστορικά γεγονότα που δηλώνουν και αποδεικνύουν το ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Aim of the research: to conduct a systematic analysis of the content of primary education curriculum and of the texts of student books of social studies history religious affairs and Modern Greek language and literature for the 5th and 6th grade of primary education schools in order to assess the dissemination of intercultural ideology. Research methodology: content analysis (qualitative as well as quantitative) findings of the research 1) for the social and political awareness course, the curriculum as well as the student books of the course are managing in a number of instances to promote and empower intercultural understanding and foster cultural interaction among people from different countries, 2) for the history course there is an emphatic repetition of the message that the individual characteristics of Greek people have remained unchanged throughout the history. This message most of the times veils historic facts that could prove the inevitability of interaction with people from ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24511
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24511
ND
24511
Εναλλακτικός τίτλος
Pedagogical and teaching dimension of interculturalism in the primary education
Συγγραφέας
Γιαννίκας, Αθανάσιος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Τριλιανός Αθανάσιος
Τσιπλητάρης Αθανάσιος
Ματσαγγούρας Ηλίας
Δράκος Γεώργιος
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος
Μπαμπούνης Χαράλαμπος
Λέξεις-κλειδιά
Διαπολιτισμική εκπαίδευση; Ανάλυση περιεχομένου; Αναλυτικά προγράμματα σπουδών δημοτικού; Διδακτικά εγχειρίδια κοινωνικής - πολιτικής αγωγής; Διδακτικά εγχειρίδια ιστορίας; Διδακτικά εγχειρίδια θρησκευτικών; Διδακτικά εγχειρίδια ελληνικής γλώσσας και ανθολογίου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xv, 411 σ., παραρτήματα
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)