Σύνθετη Αναζήτηση


     
Αποτελέσματα/σελίδα  |  Ταξινόμηση ανά Σε σειρά
Αποτελέσματα για 291-300 από 822

ΗμερομηνίαΤίτλοςΣυγγραφέαςΚείμενο Διατριβής
2013Renewable energy autonomous polygeneration smartgrids optimized with soft computing techniquesΚυριακαράκος, Γεώργιος Δ.
2013Επίδραση του είδους και του βάθους του υποστρώµατος στην εγκατάσταση, ανάπτυξη και αντοχή στην υδατική καταπόνηση χλοοταπήτων που προορίζονται για τη φυτοκάλυψη κτιρίων εντός του αστικού τοπίουΝτούλας, Νικόλαος Β.
2013Διερεύνηση του ρόλου του γονιδίου SLC11A1 στην ανοσοποιητική απόκριση αιγών στη λοίμωξη από το βακτήριο Mycobacterium Avium υποείδος ParatuberculosisΤάκα, Στυλιανή Β.
2013Καλλιέργεια του κυανοβακτηρίου Arthrospira (Spirulina) platensis υπο συνθήκες τροφοπενίας φωσφόρου για την ενδοκυτταρική συσσώρευση υδατανθράκων με σκοπό την παραγωγή βιοκαυσίμων (βιοαερίου και βιοαιθανόλης)Μάρκου, Γεώργιος Δ.
2013Ανάπτυξη ομοιώματος προσομείωσης για την ανάλυση της λειτουργίας αρδευτικών δικτύων υπό πίεση ελεύθερης ζήτησηςΣτεφοπούλου, Αγγελική Κ.
2013Διερεύνηση των μηχανισμών ποσοτικής και ποιοτικής υποβάθμισης των υδατικών και εδαφικών πόρων στη λεκάνη Δομοκού από φυσικές και ανθρωπογενείς επιδράσειςΧαριζόπουλος, Νικόλαος Χ.
2013Περιβαλλοντική, υδρογεωχημική έρευνα στη λεκάνη των ΜεγάρωνΓαμβρουλά, Δήμητρα Ε.
2012The effect of fruit-setting hormones applied at the stage of flowering on the morphological and physiological characteristics of eggplant (Solanum melongena L.) fruit during growth, maturation and storageMahmood, Shreef M.
2012Συσχετισμός φυσικοχημικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων με την αύξηση του μικροβιακού φορτίου στα τρόφιμα: ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης αλλοίωσης της ποιότηταςΨωμάς, Αντώνιος Ν.
2012Η δυναμική των HSP90 στον έλεγχο της ανάπτυξης στα φυτάΜαργαριτοπούλου, Θεώνη Β.