Μελέτη RANKL-επαγόμενων παθογενετικών μηχανισμών σε γενετικά ζωικά πρότυπα και νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις

Περίληψη

Η οστική ανακατασκευή είναι μια συνεχής διαδικασία ανανέωσης των μικρομονάδωντων οστών με διαδοχική ενεργοποίηση και λειτουργία των οστεοκλαστών καιοστεοβλαστών, κυττάρων υπεύθυνων για την οστική απορρόφηση και παραγωγή,αντίστοιχα. Φυσιολογικά και οι δύο διεργασίες βρίσκονται σε δυναμική ισορροπίαμεταξύ τους, εξασφαλίζοντας την σκελετική ακεραιότητα. Η διατάραξη αυτής τηςισορροπίας αποτελεί την κύρια αιτία πρόκλησης σκελετικών νοσημάτων, όπως ηοστεοπόρωση. Η κυτταροκίνη RANKL (Receptor Activator of Nuclear Factor κΒLigand) μέλος της υπεροικογένειας του TNF (Tumor Necrosis Factor), αποτελεί τονκύριο διαμεσολαβητή στην διαδικασία της οστικής απορρόφησης καθώς επάγει τηνδιαφοροποίηση, επιβίωση και ενεργοποίηση των οστεοκλαστών. Ως τριμερέςσυνδέεται στον υποδοχέα του RANK, επάγοντας τον τριμερισμό του και τηνενεργοποίηση των ενδοκυτταρικών μονοπατιών που οδηγούν στην δημιουργίαώριμων και λειτουργικών οστεοκλαστών, ενώ η δράση του RANKL αναστέλλεταιαπό την οστεοπροτεγερίνη (OPG), ένα ανταγω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Bone remodeling is a continuous process of renewal of the bone by sequentialactivation and function of osteoclasts and osteoblasts, cells responsible for boneresorption and production, respectively. Normally, both processes are in dynamicequilibrium with each other, ensuring the skeletal integrity. Disruption of this balanceis the primary cause of skeletal diseases, such as osteoporosis. The cytokine RANKL(Receptor Activator of Nuclear Factor kB Ligand), a TNF superfamily member(Tumor Necrosis Factor), is the main mediator in the process of bone resorption as itinduces differentiation, survival and activity of osteoclasts. As trimer RANKL bindsto its receptor, RANK, induces trimerization and activation of intracellular pathwaysleading to the generation of mature and functional osteoclasts, while the action ofRANKL is inhibited by osteoprotegerin (OPG), a soluble decoy receptor. The ratiobetween RANKL and OPG determines the availability and activity of RANKL inbiological systems. The si ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38366
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38366
ND
38366
Εναλλακτικός τίτλος
Study of RANKL-mediated pathogenic mechanisms in genetic animal models and development of new therapeutic approaches
Συγγραφέας
Ρηνώτας, Ευάγγελος του Ε.
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης. Τμήμα Βιοτεχνολογίας. Εργαστήριο Γενετικής
Εξεταστική επιτροπή
Ντούνη Ελένη
Ηλιόπουλος Ηλίας
Κατινάκης Παναγιώτης
Κίντζιος Σπυρίδων
Λάμπρου Νικόλαος
Κοσμίδης Νικόλαος
Χάγερ Αριάδνη
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Οστά; Βιολογία οστών; Παθήσεις οστών; Μεταβολικές διεργασίες οστών; Οστεοπέτρωση; Οστεοπόρωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxiv, 254 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)