Οι εκτελεστικές λειτουργίες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με υψηλές ικανότητες μάθησης: εφαρμογή και αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος εκτελεστικών λειτουργιών με ενσωματωμένες προαναγνωστικές δραστηριότητες σε ψηφιακό πλαίσιο

Περίληψη

Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν την ύπαρξη ανομοιογένειας στις ακαδημαϊκές επιδόσεις και στις Εκτελεστικές Λειτουργίες (ΕΛ) εντός του πληθυσμού των παιδιών με Υψηλές Ικανότητες Μάθησης (ΥΨΙΜ). Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν διττός. Η πρώτη έρευνα διερεύνησε τις πιθανές συσχετίσεις της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των γονέων με την νοημοσύνη και τις ΕΛ των παιδιών προσχολικής ηλικίας με ΥΨΙΜ. Διερευνήθηκε επίσης ο ρόλος των εκπαιδευτικών στον εντοπισμό τους και αν οι προβλέψεις τους αντιστοιχούν με αυτές των γονέων. Επιπλέον, εξετάστηκαν οι συσχετίσεις της μη λεκτικής και λεκτικής ικανότητας με τις ΕΛ, των ΕΛ με την Φωνολογική Επίγνωση (ΦΕ) και των ΕΛ με τις μαθηματικές δεξιότητες. Οι συμμετέχοντες στη πρώτη έρευνα ήταν 50 παιδιά προσχολικής ηλικίας με IQ ≥ 120 και υψηλό ακαδημαϊκό δυναμικό μεταξύ 5 και 6 ετών (M = 62,50 μηνών, SD = 2,65). Τα ευρήματα κατέδειξαν ότι το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας επηρεάζει θετικά τη λεκτική ικανότητα των παιδιών με ΥΨΙΜ. Ένα άλλο εύ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Recent research data demonstrates the existence of heterogeneity in several academic and executive functions (EFs) measures within the population of high ability children. The purpose of this dissertation research was two-fold. Study 1 investigated the possible associations of parents’ socioeconomic status (SES) with high ability children’s intelligence and EFs. The teachers’ predictive role of preschool children’s intellectual and academic ability and its congruence with parents’ nominations was also explored. Moreover, the associations of nonverbal and verbal ability with EFs, EFs with Phonological Awareness (PA) and EFs with math skills were further examined. Participants of Study 1 were 50 Greek-speaking preschool children with an IQ ≥ 120 and high academic potential between 5 and 6 years of age (M = 62.50 months, SD = 2.65). Findings of Study 1 revealed that maternal education level positively affects the verbal ability of high ability children. Another finding was that preschool ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2025)
DOI
10.12681/eadd/53131
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53131
ND
53131
Εναλλακτικός τίτλος
Executive functions in high ability preschool children: implementation and evaluation of an EFs educational programme with embedded preliteracy activities in a digital context
Συγγραφέας
Ραχανιώτη, Ελένη (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Αλευριάδου Αναστασία
Μπράτιτσης Θαρρενός
Γρίβα Ελένη
Γκιαούρη Στεργιανή
Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος
Σούλης Σπυρίδων
Δασυγένης Μηνάς
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Ειδική εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εκτελεστικές λειτουργίες; Υψηλές ικανότητες μάθησης; Παιδιά προσχολικής ηλικίας; Φωνολογική επίγνωση; Ψηφιακό πρόγραμμα γνωστικού εμπλουτισμού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.