Συγκριτική διερεύνηση της πραγματολογικής ικανότητας μαθητών δημοτικού σχολείου με τυπική ανάπτυξη, υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της πραγματολογικής ικανότητας στην περιοχή του μεταφορικού λόγου (Ιδιωματισμοί & Παροιμίες) σε πληθυσμό τυπικής (ΤΑ) και μη τυπικής ανάπτυξης [με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος Υψηλής Λειτουργικότητας (ΔΑΦΥΛ) & Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ)] και η σύνδεσή της με γλωσσικούς (Προσληπτικό Λεξιλόγιο,Μορφολογία-Σύνταξη) και μη γλωσσικούς παράγοντες (Χρονολογική Ηλικία, Μη Λεκτική Ικανότητα), καθώς και με την Αναγνωστική Κατανόηση. Στην έρευνα συμμετείχαν 372 μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού (286 ΤΑ, 37 με ΔΑΦΥΛ και 49 με ΕΜΔ). Στο συνολικό δείγμα χορηγήθηκαν δοκιμασίες μέτρησης: της Ικανότητας στον Μεταφορικό Λόγο και της Μορφοσυντακτικής Ικανότητας, του Λεξιλογίου (Peabody Picture Vocabulary Test-4) (Dunn & Dunn, 2007), της Αναγνωστικής ικανότητας (Τεστ Ανάγνωσης-Α) (Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008) καιτης Μη Λεκτικής Ικανότητας (Raven΄ s Colored Progressive Matrices) (Σιδερίδης, Αντωνίου, Μουζάκη, & Σίμος, 20 ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present thesis is to investigate the pragmatic ability in the area of figurative language (Idioms & Proverbs), and its association with linguistic (Receptive Vocabulary, Morphology-Syntax) and non-linguistic variables (Chronological Age, Non Verbal Ability), as well as with Reading Comprehension in typical (TD) and atypical [High-Functioning Autism (HFA) & Specific Learning Difficulties (SLD)] developing children. The sample consists of 372 participants attending 4th, 5th and 6th grade of primary school (286 TD, 37 with HFA and 49 with SLD). Measures ofPragmatic and Morphosyntactic Ability, Vocabulary (Peabody Picture Vocabulary Test-4) (Dunn & Dunn, 2007), Reading ability (Reading Test-A) (Padeliadou & Antoniou, 2008), and non-verbal reasoning ability (Raven΄ s Colored Progressive Matrices) (Sideridis, Antoniou, Mouzaki, & Simos, 2015) were administered. The study was divided in two phases: (a) the pilot study, with the aim of constructing measures of pragmatic and morp ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48809
ND
48809
Εναλλακτικός τίτλος
Comparative research of pragmatic ability of primary school students with typical development, high functioning autism and specific learning difficulties
Συγγραφέας
Κριτσωτάκης, Γεώργιος του Ελευθέριος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Μορφίδη Ελένη
Σούλης Σπυρίδων
Αγαλιώτης Ιωάννης
Φύκαρης Ιωάννης
Μαυρίδης Δημήτριος
Δημητροπούλου Παναγιώτα
Ζακοπούλου Βικτωρία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Πραγματολογική ικανότητα; Μεταφορικός λόγος; Μορφοσυντακτική ικανότητα; Προσληπτικό λεξιλόγιο; Αναγνωστική κατανόηση; Τυπική ανάπτυξη; Διαταραχή αυτιστικού φάσματος υψηλής λειτουργικότητας; Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xx, 517 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.