Κατανόηση κειμένου και μετακατανόηση σε μαθητές και μαθήτριες δημοτικού

Περίληψη

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της δεξιότητας μαθητών/τριών της Πέμπτης Δημοτικού (170 μαθητές/τριες) να παρακολουθούν το επίπεδο της κατανόησής τους και να ρυθμίζουν την επίδοσή τους κατά την ανάγνωση κειμένων με στόχο την απάντηση σε ερωτήσεις κατανόησης. Πιο συγκεκριμένα, η δεξιότητα παρακολούθησης του επιπέδου κατανόησης αξιολογήθηκε με τη διερεύνηση της δεξιότητας των μαθητών/τριών να ανιχνεύουν νοηματικές αντιφάσεις κατά την ανάγνωση κειμένων. Δεύτερος στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της επαναληπτικής ανάγνωσης, ως πειραματικού χειρισμού, τόσο στην επίδοση σε έργα κατανόησης κειμένου όσο και στις δεξιότητες της παρακολούθησης του επιπέδου κατανόησης και της ρύθμισης με στόχο τη βελτίωση της επίδοσης. Ειδικότερα, η έρευνα αποτελούνταν από τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση της έρευνας περιλάμβανε την αξιολόγηση της μνημονικής ικανότητας, του λεξιλογίου, της αναγνωστικής ικανότητας και της ικανότητας κατανόησης κειμένου μέσω της χορήγησης αντίστ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the present study was to investigate comprehension monitoring skills in 5th grade students (170 students). More specifically, children’s comprehension monitoring skills were investigated by asking them (a) to read texts with familiar content that contained two inconsistent pieces of information and, then, to answer reading comprehension questions and (b) to estimate their level of confidence as regards their answers to each comprehension question. The second aim of the study was to assess the effect of re-reading, as an experimental manipulation, on reading comprehension and on monitoring and regulation. More specifically, the present study consisted of three phases. During the first phase memory and vocabulary were evaluated with the sub-scales of Vocabulary and Digit span from the standardized WISC-III for Greek population. Reading and text comprehension ability were also evaluated by administering the Test-A. In the second phase, all the participants were examined i ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44284
ND
44284
Εναλλακτικός τίτλος
Text comprehension and comprehension monitoring in elementary school children
Συγγραφέας
Σοφολόγη, Μαρία του Νικόλαος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μεταλλίδου Παναγιώτα
Κωσταρίδου - Ευκλείδη Αναστασία
Παπαδοπούλου Μαρία
Αϊδινής Αθανάσιος
Γωνίδα Σοφία - Ελευθερία
Μασούρα Ελβίρα
Χρυσοχόου Ελισάβετ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Κατανόηση κειμένου; Αίσθημα βεβαιότητας; Ακρίβεια παρακολούθησης; Δεξιότητα παρακολούθησης της κατανόησης; Επαναληπτική ανάγνωση; Ανίχνευση εσωτερικών αντιφάσεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
245 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)