Η ανάπτυξη των μεταμορφoλογικών ικανοτήτων παιδιών από το νηπιαγωγείο στην Β΄ τάξη δημοτικού και η σχέση τους με τη μάθηση της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής

Περίληψη

Η έρευνα αυτή εξέτασε διαχρονικά την ανάπτυξη των μεταμορφολογικών ικανοτήτων 215 παιδιών από το νηπιαγωγείο στη Β΄ τάξη δημοτικού και τη σχέση τους με τη μάθηση της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής. Η μορφολογική επίγνωση αξιολογήθηκε τόσο στο νηπιαγωγείο όσο και στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού με εφτά κριτήρια μέτρησης, καθένα από τα οποία αξιολογούσε διαφορετική μεταμορφολογική ικανότητα. Παράλληλα, στο νηπιαγωγείο τα παιδιά αξιολογήθηκαν ως προς τις γενικές γνωστικές τους ικανότητες (π.χ. βραχύχρονη μνήμη, εκφραστικό λεξιλόγιο) και τις πρώιμες δεξιότητες γραμματισμού (π.χ. γνώση ήχου γραμμάτων, φωνολογική επίγνωση). Συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν επίσης οι νηπιαγωγοί και οι γονείς των παιδιών από τους οποίους ζητήθηκε να απαντήσουν μέσω ερωτηματολογίων για τη συχνότητα των διδακτικών πρακτικών ως προς την καλλιέργεια των μορφολογικών γνώσεων και για τη συχνότητα επαφής των παιδιών με το γραπτό λόγο κατά την προσχολική ηλικία αντίστοιχα. Στο τέλος τόσο της Α΄ όσο και της ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This research examined the longitudinal development of 215 children’s metamorphological abilities from kindergarten to the second grade of primary school and their relationship with learning to read and learning to spell. Morphological awareness was assessed both in kindergarten and in the first two grades of primary school with seven tasks, each of which evaluated different metamorphological abilities. At the same time, the children in kindergarten were evaluated for their general cognitive abilities (e.g. short-term memory, expressive vocabulary) and their early literacy skills (e.g. sound-letter knowledge, phonological awareness). Participants in the survey were also the children’s preschool teachers and parents, who were asked to respond via questionnaires on the frequency of teaching practices in the cultivation of morphological knowledge and the frequency of children’s contact with the written language during the preschool years respectively. At the end of both A and B classes of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36716
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36716
ND
36716
Εναλλακτικός τίτλος
The development of children's metamorphological abilities from kindergarten to grade 2 and their relationship with learning to read and spell
Συγγραφέας
Γρηγοράκης, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Μανωλίτσης γεώργιος
Τζακώστα μαρίνα
Βάμβουκας μιχαήλ
Αϊδίνης αθανάσιος
Τάφα ευφημία
Σπαντιδάκης ιωάννης
Μουζάκη αγγελική
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Μορφολογική επίγνωση; Ανάπτυξη μεταμορφολογικών ικανοτήτων; Ανάγνωση; Ορθογραφημένη γραφή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
479 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)