Η πορεία κατάκτησης και εκμάθησης της μορφολογικής διαδικασίας της σύνθεσης στην ελληνική γλώσσα από μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: διδακτική προσέγγιση

Περίληψη

Στην παρούσα μελέτη αξιολογήσαμε την αποτελεσματικότητα μιας μορφολογικής παρέμβασης στην παραγωγή νεολογικών σύνθετων λέξεων από 367 φυσικούς ομιλητές, μαθητές με τυπική ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, εξετάσαμε εάν η παρέμβαση ήταν εξίσου αποτελεσματική για εκείνους τους μαθητές που διέφεραν στις αρχικές τους δεξιότητες μορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης. Επιπλέον, διερευνήσαμε τη σχέση της μορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης με εγγενή χαρακτηριστικά των σύνθετων λέξεων. Το δείγμα αποτέλεσαν μαθητές που φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο (N=110), στην πέμπτη δημοτικού (N=109) και στην πρώτη γυμνασίου (N=148). Συνολικά, υλοποιήθηκαν τρία οιονεί πειράματα αξιοποιώντας πειραματικές ομάδες και ομάδες ελέγχου, μια μελέτη για κάθε τάξη-δείγμα, σε κανονικές συνθήκες τάξης. Ενώ οι ομάδες ελέγχου παρακολούθησαν το σύνηθες σχολικό πρόγραμμα, οι πειραματικές ομάδες εκτέθηκαν στην επίδραση μιας παρέμβασης δυο φορές σε μια εβδομάδα. Κάθε παρέμβαση συνιστούσε μια σαρανταπεντάλεπτη διδασκαλία ημερησίως, η οποία περ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present study we evaluated the efficacy of a morphological awareness intervention on producing novel compounds by 367 native speakers of Greek, typically developing students. In addition, we examined whether the intervention was similarly effective for those students who differed in their initial compounding awareness skills. Furthermore, we explored the relationship between the morphological awareness of compounding and some innate characteristics of the compound words. The sample consisted of pupils who were attending kindergarten (N=110), the fifth grade of primary school (N=109) and the first grade of high school (N=148). In total, three quasi-experimental studies using a treatment and a control group were implemented, one on each grade-sample, in regular classroom settings. Whereas the control groups received the usual school training, the treatment groups received two interventions in a week. Each intervention was a 45 min a day instruction which included several activitie ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48268
ND
48268
Εναλλακτικός τίτλος
The order of acquisition and learning of greek compounds in the speech of greek students of primary and secondary education: a teaching approach
Συγγραφέας
Κουφού, Κωνσταντίνα-Ειρήνη του Νικόλαος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Τζακώστα Μαρίνα
Συνώδη Ευανθία
Ντίνας Κωνσταντίνος
Αγαθοπούλου Ελένη
Γαβριηλίδου Ζωή
Μανωλίτσης Γεώργιος
Νικολού Καλομοίρα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Σύνθεση; Κατάκτηση μορφολογίας; Μορφολογική επίγνωση; Μορφολογικό πρόγραμμα παρέμβασης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
6, xix, 383 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)