Η ανίχνευση της δυσλεξίας στην ελληνική γλώσσα σε δίγλωσσους μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Περίληψη

Η έγκαιρη ανίχνευση της δυσλεξίας έχει αποτελέσει τον στόχο πολλών διεθνών και ελληνικών ερευνών, με σαφή ευρήματα και κατευθύνσεις αποτελεσματικής παρέμβασης. Όμως, δεν παρατηρείται το ίδιο ενδιαφέρον για την ανίχνευση της δυσλεξίας σε δίγλωσσους μαθητές, με αποτέλεσμα τη σημαντική αρνητική επιβάρυνση για τη σχολική τους επίδοση και πρόοδο. Η έρευνα στη δυσλεξία και τη διγλωσσία αναπτύσσεται σε δύο παράλληλα επίπεδα και δεν έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ανιχνευτικών διαδικασιών για την έγκυρη και έγκαιρη ανίχνευση της δυσλεξίας σε αλλοδαπούς μαθητές. Στόχος σε αυτή την έρευνα ήταν ο προσδιορισμός των γνωστικών χαρακτηριστικών που μπορούν να συμβάλλουν στην έγκαιρη ανίχνευση των ειδικών αναγνωστικών δυσκολιών. Ειδικότερα, στόχος στην έρευνα ήταν: α) η περιγραφή των δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης, βραχύχρονης μνήμης, οπτικής αντίληψης και μνήμης, και επιτελικών λειτουργιών σε μαθητές χωρίς ή με δυσλεξία, που διδάσκονταν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη και β) η διερεύνηση του ρόλου των πα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Early screening of dyslexia has been the focus of several international and Greek studies, which have led to clear findings and directions for effective intervention. However, the same interest has not been observed in reference to screening of dyslexia in bilingual students, allowing for significant negative implications on their school achievement and progress. Research in dyslexia and in bilingualism has been developing on two parallel streams, and has failed to lead in developing screening procedures for early and valid screening of dyslexia in bilingual students.Our goal in the present study was to identify the cognitive characteristics that can contribute to early screening of specific reading disabilities. In specific the goals were: a) the description of phonological awareness, short term memory, visual perception and memory, and executive function skills in students with or without dyslexia, who learn Greek as a second language and b) the investigation of the role of the above ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35797
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35797
ND
35797
Εναλλακτικός τίτλος
Screening of dyslexia in Greek language for bilingual students in compulsory education
Συγγραφέας
Σανδραβέλης, Άγγελος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Παιδαγωγική Φλώρινας. Τμήμα Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Αλευριάδου Αναστασία
Γρίβα Ελένη
Μπίμπου Ιωάννα
Νικολάου Γεώργιος
Σιδερίδης Γεώργιος
Μουζάκη Αγγελική
Φιλιππάτου Διαμάντω
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Δυσλεξία; Διγλωσσία; Διάγνωση; Γνωστικοί παράγοντες; Ανάγνωση; Ορθογραφία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
240 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)