Εικονογραφία της γυναικείας μορφής στην τέχνη της Ύστερης Αρχαιότητας: αυτοκράτειρες και αριστοκράτισσες του 4ου και 5ου αιώνα

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η εξέταση της εικονογραφίας των αυτοκρατειρών και των αριστοκρατισσών κατά την Ύστερη Αρχαιότητα και συγκεκριμένα κατά τον 4ο και 5ο αιώνα. Στο Α΄ Μέρος, «Οι γυναίκες της Ύστερης Αρχαιότητας μέσα από τις πηγές», εξετάζεται τη θέση της γυναίκας (δικαιώματα, υποχρεώσεις, κανόνες συμπεριφοράς, περιορισμούς), όπως αυτή ορίζεται στη νομοθεσία και διαφαίνεται μέσα από τα πατερικά κείμενα και άλλες γραπτές πηγές. Παρουσιάζονται οι νόμοι που καταδεικνύουν σαφώς την κοινωνική θέση των γυναικών, εξετάζεται η θέση των Πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι περιέβαλλαν με ιδιαίτερη προσοχή τη γυναίκα, είτε ως παρθένο είτε ως σύζυγο είτε ως χήρα και γίνεται σύντομη αναφορά στις πληροφορίες που αντλούμε για τη ζωή των γυναικών της περιόδου από τις επιγραφές και τους παπύρους. Στο Β΄ Μέρος, «Οι αυτοκράτειρες του 4ου και 5ου αιώνα» εξετάζεται η σημασία που δίνεται στην αυτοκράτειρα ως επιλογή του αυτοκράτορα ευλογημένη από τον Θεό και ως καθοριστικό παράγοντα ερμηνεί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Ancient Romans, especially the most rich and powerful among them, always valued portraiture and self-representation. During Late Antiquity empresses and ladies belonging to aristocratic families loved to flaunt their fashionable hairstyles, ostentatious clothing and expensive jewellery. Empresses were depicted on frescoes, mosaics, statues and most importantly on coins in a way that impressed their image on their subjects. The ritual and social significance of the outstanding and lavish attire of the emperor and his wife became especially symbolic during the 4th and 5th centuries to the extent that these symbols soon superseded their personal characteristics. As such, the pictorial sources show that the empress’ formal court regalia were bequeathed to her successors in a way that advertised status and broadcasted the prosperity of the empire. Likewise, noble ladies were represented on monuments wearing the most expensive and fashionable attire, outstanding hairstyles and ornate jewelle ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2024)
DOI
10.12681/eadd/51722
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51722
ND
51722
Εναλλακτικός τίτλος
Female iconography in the art of Late Antiquity: empresses and aristocratic women of the 4th and 5th centuries
Συγγραφέας
Κλαπάκη, Γαλάτεια του Δορύλαος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών. Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
Εξεταστική επιτροπή
Ξανθοπούλου Μαρία
Σέμογλου Αθανάσιος
Πούλου Ναταλία-Φλώρα
Παπαδοπούλου Παγώνα
Βαραλής Ιωάννης
Δεληγιαννάκης Γεώργιος
Σταυράκος Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ύστερη αρχαιότητα; Αυτοκράτειρες; ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΣΣΕΣ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.