Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρήσεων και λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων των Ελληνικών τραπεζών με τη χρήσησ της μεθόδου AHP

Περίληψη

Οι τράπεζες, προκειμένου να αποφασίσουν για την έγκριση ή την απόρριψη μιας αίτησης επιχειρηματικού δανείου, ακολουθούν μια διαδικασία αξιολόγησης. Σε ένα άκρως ανταγωνιστικό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον επιδιώκουν συνεχώς να βρίσκουν ευέλικτες και απλούστερες μεθόδους αξιολόγησης, ώστε να είναι ευρέως εφαρμόσιμες, κατανοητές και εύκολα τροποποιήσιμες από τους αναλυτές τους. Η μελέτη αυτή παρουσιάζει ένα μοντέλο μαζικής αξιολόγησης επιχειρήσεων με τη χρήση της πολυκριτήριας ανάλυσης και άλλων μεθόδων λήψης αποφάσεων. Το εν λόγω μοντέλο αποτελείται από τρεις φάσεις που θα αναλυθούν μέσω δυο σεναρίων καταδεικνύοντας τη σταθερότητα και την ευελιξία του. Με τον τρόπο αυτό, εξοικονομούνται χρόνος και πόροι με ταυτόχρονη εξασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων αποτελεσμάτων. Η απόδοση του μετρείται μέσω της προσέγγισης εξόρυξης δεδομένων (καμπύλες ROC) καταδεικνύοντας τις δυνατότητές του. Στο τέλος της διαδικασίας θα προκύψει μια λίστα με αξιολογημένες και ταξινομημένες επιχειρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Banks, in order to decide whether to approve or reject a business loan application, follow an evaluation process. In a highly competitive economic and business environment, they are constantly striving to find flexible and simpler methods of evaluation so that they are widely applicable, understandable, and easily modifiable by their analysts. This study presents a model of mass business evaluation using multi-criteria analysis and other decision-making methods. This model consists of three phases which will be analyzed through two evaluation scenarios demonstrating its stability and flexibility. Thus, time and resources are saved while ensuring the quality of the produced results. Its performance is measured through the data mining approach (ROC curves) demonstrating its capabilities. At the end of the process, a list of evaluated and classified companies will emerge, which, depending on the score they achieve, are approved, or rejected for a business loan.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50512
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50512
ND
50512
Εναλλακτικός τίτλος
Assessment of business creditworthiness and decision making of Greek banks using the AHP method
Συγγραφέας
Κατσιμπέρης, Βαλεντίνος (Πατρώνυμο: Γεράσιμος)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Ανδρικόπουλος Αθανάσιος
Σίμος Θεόδωρος
Τσαγκανός Αθανάσιος
Παυλίδης Γεώργιος
Ζαχαριάς Ελευθέριος
Βουτσινάς Βασίλειος
Γράψα Θεοδούλα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική ➨ Τεχνητή νοημοσύνη
Λέξεις-κλειδιά
Αξιολόγηση επιχειρήσεων; Πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων; AHP; Ιδανικός Πελάτης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)