Στρατηγική διάσωσης προβληματικών επιχειρήσεων

Περίληψη

Η Διδακτορική Διατριβή του κυρίου Παναγιώτη Κακαλέτρη εντάσσεται εννοιολογικά στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και ειδικότερα στο αντικείμενο της Στρατηγικής Διοίκησης με έμφαση στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Ουσιαστικά, η εν λόγω Διατριβή εξετάζει το φαινόμενο της Στρατηγικής Διάσωσης προβληματικών επιχειρήσεων, το οποίο συνδέεται και με το σχετικό πεδίο της Οργανωσιακής Πτώσης/Παρακμής. Η Διατριβή ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση, καθώς μελετά τόσο τη διαδικασία με την οποία εξελίσσεται το φαινόμενο της διάσωσης όσο και το περιεχόμενο μιας επιτυχημένης στρατηγικής διάσωσης. Συνεπώς, στο επίκεντρο της ανάλυσης τοποθετούνται αφενός η διαδικασία και αφετέρου το περιεχόμενο της λήψης στρατηγικών αποφάσεων σε ένα περιβάλλον οργανωσιακής πτώσης και επιτυχούς αναστροφής της εταιρικής απόδοσης. Η Διατριβή αξιοποιεί μια μεικτή μεθοδολογική προσέγγιση που αποτελείται από δύο κύριες διαδοχικές φάσεις, συνδυάζοντας την ποιοτική και την ποσοτική έρευνα. Η Διατριβή απο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present doctoral thesis conceptually belongs to the broader strategic management scientific field in general and corporate turnaround strategy domain in particular. In essence, this thesis focuses on strategic decision-making under conditions of organizational decline and subsequent turnaround of firm performance. The concept of turnaround strategy is also directly related to the organizational decline research stream. Τhe current thesis aspires to perform a holistic examination of the turnaround phenomenon by bridging the gap between process and content that is typical of the vast majority of extant research on this scientific field. In essence, it examines both the process by which the overall turnaround phenomenon unfolds as well as the content of successful turnaround strategies. However, in order to serve this challenging purpose, we decided to employ a mixed methods research approach, whereby an initial qualitative phase was followed by a second quantitative phase. All in all ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 8/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45748
ND
45748
Εναλλακτικός τίτλος
Strategic decision - making in turnaround situations
Συγγραφέας
Κακαλέτρης, Παναγιώτης Αναστάσιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδάκης Βασίλειος
Κωνσταντόπουλος Νικόλαος
Γεωργόπουλος Νικόλαος
Χυτήρης Λεωνίδας
Κουρέτας Γεώργιος
Ιωαννίδης Αντώνιος
Μανωλόπουλος Δημήτριος
Νικολόπουλος Ανδρέας
Μπουραντάς Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Λέξεις-κλειδιά
Στρατηγική διοίκηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα