Μελέτες αλληλεπιδράσεων Giardia-ξενιστή: ρόλος επιφανειακών πρωτεϊνών πλούσιων σε κυστεΐνη

Περίληψη

Οι εντερικές λοιμώξεις αποτελούν ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα της Δημόσιας Υγείας παγκοσμίως, με ιδιαιτέρως αυξημένη νοσηρότητα καιθνησιμότητα κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου και χαρακτηρίζεται ως η κυριότερη αιτία θανάτου παιδιών κάτω των 5 ετών. Αιτίες εντερικώνλοιμώξεων είναι πολλά βακτήρια, ιοί καθώς και παράσιτα. Τα τελευταία μάλιστα αποτελούν μια από τις σημαντικότερες αιτίες εντερικών λοιμώξεων,σχεδόν σε όλο τον κόσμο, προσβάλλοντας όλες τις ηλικίες, κυρίως όμως παιδιά και άτομα με ασθενές ανοσοβιολογικό συστήματος. Τέτοιες λοιμώξεις μπορεί να αποτελούν σποραδικές περιπτώσεις καθώς και επιδημίες. Το παράσιτο Giardia intestinalis (επίσης γνωστό ως Giardia lamblia ή Giardia duodenalis) είναι ένα μαστιγοφόρο πρωτόζωο παράσιτο, το οποίο μεταδίδεται μέσω της κοπρανοστοματικής οδού, όπως επίσης και μέσω του μολυσμένου νερού ή φαγητού, προκαλώντας σποραδικά, ενδημικά ή επιδημικά κρούσματα της νόσου λαμβλίαση. Η λαμβλίαση (ή γιαρδίαση) είναι η πιο συνηθισμένη αιτία παρασιτώσεων ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Intestinal infections are one of the most serious public health problems on the planet, especially in developing countries where it is the leading cause of death in children under 5 years. Causes of intestinal infections are different types of bacteria, viruses and parasites. Parasites are one of the leading causes of intestinal infections worldwide and they affect people of all ages, especially children and people with weak immune systems. Infections caused by intestinal parasites can give rise to sporadic, isolated cases but also epidemics. The Giardia intestinalis parasite (also known as Giardia lamblia or Giardia duodenalis) is a parasitic protozoan with flagella transmitted by oral intake of contaminated water or food and which causes sporadic, endemic or epidemic outbreaks of the diarrheal disease giardiasis. Giardiasis is the most common parasitic disease that causes diarrhea and affects approximately 280 million people each year in many countries around the world, including Swe ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Tarminfektioner är ett av de allvarligaste folkhälsoproblemen på planeten, särskilt i utvecklingsländer där det är den främsta orsaken till dödsfall hos barn under 5 år. Orsaker till tarminfektionerna är olika typer av bakterier, virus och parasiter. Parasiter är en av de viktigaste orsakerna till tarminfektioner över hela världen och dem påverkar människor i alla åldrar, särskilt barn och människor med svagt immunförsvar. Infektioner orsakade av tarmparasiter kan ge upphov till sporadiska, isolerade fall men även epidemier. Giardia intestinalis parasiten (även känd som Giardia lamblia eller Giardia duodenalis) är en parasitär protozo med flageller som överförs genom oral transmission i förorenat vatten eller mat och som orsakar sporadiska, endemiska eller epidemiska utbrott av diarrrésjukdomen giardiasis. Giardiasis är den vanligaste parasitära sjukdomsorsaken till diarrrébesvär och påverkar cirka 280 miljoner människor varje år i många länder runt om i världen, inklusive Sverige ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50387
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50387
ND
50387
Εναλλακτικός τίτλος
Studies of Giardia-host interactions: role of cysteine-rich surface proteins
Συγγραφέας
Πειρασμάκη, Δήμητρα του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Uppsala University (UU)
Εξεταστική επιτροπή
Sjölin Åsa
Swederg Göte
Grandi Giulio
Svärd Staffan
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Βιοχημεία και Μοριακή βιολογία
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Παρασιτολογία
Λέξεις-κλειδιά
Γιάρδια; Παράσιτο; Κυστεΐνη; Αλληλεπιδράσεις παθογόνου-ξενιστή; Λαμβλίαση; Εντεροπάθεια; Εντερολοιμογόνα; Βακτήριο, παθογόνο, λοιμογόνο, σηπτικό; Μοριακή παθολογία; Γιαρδίαση
Χώρα
Σουηδία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.