Σχεδίαση βιοαισθητήρων με τεχνοοικονομικά κριτήρια για την εφαρμογή τους στον περιβαλλοντικό έλεγχο υδάτινων οικοσυστημάτων

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη βιοαισθητήρων βάσει περιβαλλοντικών προδιαγραφών και τεχνο-οικονομικών κριτηρίων για την παρακολούθηση της ποιότητας υδάτινων οικοσυστημάτων. Οι στόχοι της διατριβής περιλάμβαναν (i) το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου για τη διαμόρφωση υποδειγμάτων των υδάτινων οικοσυστημάτων, κατάλληλων για τον προσδιορισμό των κρίσιμων παραμέτρων ποιότητας (προσδιοριστέοι παράγοντες) που πρέπει να παρακολουθούνται καθώς και των περιορισμών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό των βιοαισθητήρων λόγω της λειτουργίας τους στο περιβαλλοντικό πεδίο, (ii) το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διερεύνηση της αξιοπιστίας και την αξιολόγηση (μέσω υπολογιστικής και φυσικής προσομοίωσης) βιοαισθητήρων πεδίου εξειδικευμένων για το περιβάλλον λειτουργίας και τις παραμέτρους παρακολούθησης και (iii) τη μελέτη της εμπορευσιμότητας των βιοαισθητήρων που αναπτύχθηκαν με βάση το υπάρχον τεχνολογικό πλαίσιο, τις ευκαιρίες εφαρμογής, της ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this work was to design and develop biosensors for monitoring aquatic ecosystems with built-in environmental specifications based on techno-economic criteria. The objectives of the work included (i) the design and development of a methodological framework for modelling aquatic ecosystems, with a view to identifying both, critical quality parameters (target analytes) that should be monitored and environmental constraints that should be considered when designing the biosensors, (ii) the design, development, validation and evaluation (by means of computational and physical simulation) of target- and environment-specific field biosensors, and (iii) the study of the technological frame, including the cost and the marketability aspects for these devices.Modelling of aquatic systems utilised an ontological platform in order to identify critical interactions within the ecosystem at different scales. Biosensors have been developed on a lipid membrane platform coupled to an electroche ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49674
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49674
ND
49674
Εναλλακτικός τίτλος
Techno-economic design requirements for integrating biosensors in environmental monitoring of aquatic ecosystems
Συγγραφέας
Γεωργόπουλος, Κωνσταντίνος του Νικόλαος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σιοντόρου Χριστίνα
Καραλέκας Δημήτριος
Σιδηράς Δημήτριος
Σακελλαριάδου Φανή
Γεωργακέλλος Δημήτριος
Τόπακας Ευάγγελος
Μπακέας Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Χημεία, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Σχεδίαση Βιοαισθητήρα; Περιβαλλοντικός κίνδυνος; Διστρωματική λιπιδική μεμβράνη; Διαχείριση υδάτινων οικοσυστημάτων; Ηλεκτροχημικός βιοαισθητήρας; Μεθοδολογία μοντελοποίησης; Πολυμερισμένες μεμβράνες; Νανοαισθητήρες; Βιομηχανική παραγωγή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.