Πρόκληση ενδιαφέροντος μαθητών/τριών δημοτικού σχολείου, με τη χρήση διαφορετικών ειδών χορού, με στόχο την αλλαγή συμπεριφοράς ως προς την ενασχόλησή τους με τον ελληνικό παραδοσιακό χορό

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η πρόκληση του ενδιαφέροντος αδιάφορων και με μειωμένο ενδιαφέρον μαθητών/τριών Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης δημοτικού σχολείου και η αλλαγή συμπεριφοράς ως προς τον ελληνικό παραδοσιακό χορό μέσα από τη διδασκαλία διαφορετικών ειδών χορού, εφαρμόζοντας το τετραφασικό μοντέλο πρόκλησης του ενδιαφέροντος. Επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν: α. Η στάθμιση του παράγοντα «χορός» του ερωτηματολογίου «Student Interest in the Arts/dance Questionnaire» (SIAQ) των Brandon και Lawton (2013), για μαθητές/τριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. β. Η διερεύνηση του φύλου και της ηλικίας/τάξης ως παράγοντες διαφοροποίησης των κινήτρων συμμετοχής σε χορευτικές δραστηριότητες, της αντίληψης της χορευτικής ικανότητας, της ελκυστικότητας του σώματος και της προσπάθειας. γ. Διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ της Ρύθμισης της Συμπεριφοράς στην Άσκηση, της Προσπάθειας, της Αντίληψης χορευτικής ικανότητας και Ελκυστικότητας σώματος. Στην έρευνα για την εγκυροποίηση του SIAQ συμμετείχαν 1062 ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the present thesis was to provoke the interest of indifferent students and of those having very little concern about dance, going to the 4th, 5th and 6th grade of primary school and the change of attitude towards the Greek traditional dance through the teaching of different types of dance, applying the four-phase model for the expression of interest. Other specific objectives were: a. To cross-validate of the factor “dance” from the "Student Interest in the Arts / dance Questionnaire" (SIAQ) (Brandon & Lawton, 2013), for primary school students. b. The investigation of students’ gender and age/class as factors differentiating motivations for participating in dance activities, as well as the perception of dancing ability, the attractive body and the effort. c. Exploring the relationships between Behavioural Regulation in Exercise, Effort, Perception of dancing ability and attractive body. Over 1062 students have participated in the survey for SIAQ cross-validate , while 3 ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48601
ND
48601
Εναλλακτικός τίτλος
Call for expression of interest for elementary school students, through the use of different types of dancing, with the view to determining behaviour's changes as regards their dealing with traditional greek dance
Συγγραφέας
Κούπανη, Αικατερίνη του Χρήστος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Φιλίππου Φίλιππος
Μπεμπέτσος Ευάγγελος
Ρόκκα - Μαυρίδου Στυλιανή
Γουλιμάρης Δημήτριος
Δέρρη Βασιλική
Μιχαλοπούλου Μαρία
Κούλη Όλγα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ατομικό ενδιαφέρον; Παρακίνηση; Σχεδιασμένη συμπεριφορά; Παραδοσιακός χορός; Μαθητές δημοτικού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xii, 209 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.