Κλινική φαρμακομετρία: μαθηματική μοντελοποίηση και προσομοιώσεις in vivo και in vitro δεδομένων

Περίληψη

Στις μέρες μας, η μαθηματική μοντελοποίηση έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της κλινικής φαρμακευτικής. Στην παρούσα διατριβή, τεχνικές πληθυσμιακής μοντελοποίησης, παλινδρόμησης, προσομοίωσης και μηχανικής μάθησης εφαρμόστηκαν για την βελτιστοποίηση δoσολογικών σχημάτων, για να διερευνηθεί η επίδραση της γαστρικής κένωσης και άλλων παραγόντων στην φαρμακοκινητική και στην φαρμακοδυναμική συγκεκριμένων φαρμάκων, για να διαλευκανθούν και να ποσοτικοποιηθούν κάποιες πηγές μεταβλητότητας της διάλυσης φαρμάκων και για να εντοπιστούν συσχετίσεις μεταξύ μεταβλητών σε περιπτώσεις που φαινομενικά δεν υπήρχε συσχετισμός. Πράγματι, οι προσομοιώσεις αποδείχθηκαν απαραίτητες για τον σχεδιασμό βελτιστοποιημένων δασολογικών σχημάτων hydroxychloroquine για την θεραπεία του COVID-19, με βάση τα χαρακτηριστικά ασθενών. Με την ίδια λογική, η χρήση πληθυσμιακής φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής μοντελοποίησης και προσομοιώσεων, βοήθησε στον εντοπισμό των παραγόντων που επηρεάζ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Nowadays, mathematical modeling has been proved to be an essential element of clinical pharmacology. In the present dissertation population and regression modeling, simulations and machine techniques were employed in order to provide guidance for dose optimization, investigate the impact of gastric emptying and other factors on pharmacokinetics and pharmacodynamics of specific model drugs, explore the sources of variability on drug dissolution and identify possible relations among apparently uncorrelated variables. In fact, simulations proved to be essential for designing optimized dose regimens of hydroxychloroquine for COVID-19 treatment, based on patients’ characteristics. In this vein, population pharmacokinetic and pharmacodynamic modeling and simulations, helped to identify the factors affecting the clinical outcome in refractory patients with epilepsy under levetiracetam therapy, allowing for treatment individualization. Subsequently, through application of the population approa ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2023)
DOI
10.12681/eadd/48407
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48407
ND
48407
Εναλλακτικός τίτλος
Clinical pharmacometrics: mathematical modeling and simulation of in vivo and in vitro data
Συγγραφέας
Καρατζά, Ελένη του Γεώργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Φαρμακευτικής. Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας. Εργαστήριο Βιοφαρμακευτικής - Φαρμακοκινητικής
Εξεταστική επιτροπή
Καραλής Ευάγγελος
Βαλσάμη Γεωργία
Μαρκαντώνη - Κυρούδη Σοφία
Βλάχου Μαριλένα
Koch Birgit
Gattacceca Florence
Catic - Djordjevic Aleksandra
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Μαθηματικά
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Μαθηματική μοντελοποίηση; Κλινική φαρμακευτική; In vivo δοσιμετρία; Φαρμακοκινητική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
189 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.