Γλωσσική διδασκαλία στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου με βάση την κατανόηση και παραγωγή κειμένων: μια διδακτική παρέμβαση

Περίληψη

Ο γραμματισμός, ως φαινόμενο, λειτουργεί ταυτόχρονα στην επικοινωνία και στη σκέψη των ανθρώπων. Κατά συνέπεια, η διδασκαλία του απαιτεί συνθετική προσέγγιση της κοινωνικής και γνωστικής διάστασής του. Σε αυτό το πλαίσιο η διδασκαλία του γλωσσικού γραμματισμού στο σχολείο είναι αναγκαίο να επικεντρώνεται στην επικοινωνία στοχεύοντας στην κατανόηση και παραγωγή προφορικών και γραπτών κειμένων και παράλληλα να αναπτύσσει τους επιμέρους παράγοντες από τους οποίους εξαρτώνται αυτές οι ικανότητες. Στη λογική αυτή οι υπάρχουσες γνώσεις, οι εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, χρειάζεται να αποτελούν την αφετηρία της διδασκαλίας και με βάση αυτά να αναπτύσσεται η θεματική και γλωσσική γνώση τους σε συνεργατικό πλαίσιο με τη χρήση αυθεντικών κειμένων. Τα στοιχεία αυτής της θεώρησης για τη διδασκαλία του γλωσσικού γραμματισμού καταγράφονται σε σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την πρώτη σχολική ηλικία. Ωστόσο, αυτά δεν αξιοποιούνται στο ελληνικό σχολείο και ειδικότερα στην προβλεπόμε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The phenomenon of literacy works simultaneously in people’s communication and thinking. Therefore, in order to be taught, a synthetic approach of its social and cognitive dimension is required. In this context, the teaching of language literacy in school needs to focus on communication, aiming at the comprehension and production of spoken and written texts. At the same time, it should promote the other individual factors these abilities depend on. The teaching process begins with the children’s prior knowledge, experiences and interests. These factors support learning and help develop their thematic and linguistic knowledge in a collaborative context, with the use of authentic texts. Τhis theory of teaching language literacy has been recorded in contemporary teaching approaches for children of an early school age. However Greek Schools have not made good use of this data and in particular, according to the curriculum, in the expected language teaching for the first grade of Primary sch ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48313
ND
48313
Εναλλακτικός τίτλος
Language teaching to the first grade based on comprehension and production of texts: a teaching intervention
Συγγραφέας
Καρανταΐδου, Σταυρούλα του Αντώνιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Αϊδίνης Αθανάσιος
Κωστούλη Τριανταφυλλιά
Παπαδημητρίου Φωτεινή
Γρόλλιος Γεώργιος
Αποστολίδου Βενετία
Παπαδοπούλου Μαρία
Τσοκαλίδου Πετρούλα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Γραμματισμός; Γλωσσική διδασκαλία; Πρώτη τάξη; Κατανόηση και παραγωγή κειμένων; Διδακτική παρέμβαση; Εμπειρίες και ενδιαφέροντα των παιδιών; Θεματική και γλωσσική γνώση; Συνεργατικές μορφές διδασκαλίας; Αυθεντικά κείμενα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
523 σ., εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)