Γραμματισμός στην πρώτη σχολική ηλικία με τη χρήση εναλλακτικών προσεγγίσεων: μια διδακτική παρέμβαση με βάση το από πάνω προς τα κάτω μοντέλο διδασκαλίας

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες η ανάπτυξη του γραμματισμού αποτελεί αντικείμενο ερευνών από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, τα αποτελέσματα των οποίων επηρεάζουν και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η γλωσσική διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Παρ’ όλα αυτά όμως στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εφαρμόζεται η ίδια μέθοδος διδασκαλίας της ανάγνωσης και της γραφής εδώ και έναν αιώνα περίπου. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να παρουσιάσει μια εναλλακτική διδακτική πρόταση για την κατάκτηση του αρχικού γραμματισμού, η οποία αφορά τις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Η έρευνα αναπτύχθηκε σε κύκλους ακολουθώντας τη μεθοδολογία της έρευνας δράσης. Δεν σχεδιάστηκε εξ’ ολοκλήρου από την αρχή αλλά αναπτύσσονταν σταδιακά, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις κατακτήσεις των παιδιών. Για την ανάπτυξη αυτής της πρότασης χρειάστηκε η τροποποίηση του αναλυτικού προγράμματος αποσκοπώντας στη σύνδεση των διδακτικών αντικειμένων, μέσα από την ανάπτυξη θεματικών ενοτήτων, λαμβάνο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Over the last decades, literacy development is being researched by diverse scientific fields, the results of which also influence the way linguistic instruction is approached in primary education. However in the Greek education system the same language and writing teaching method is being used for almost a century. The purpose of this study has been the presentation of an alternative instruction proposal about initial literacy acquisition, which concerns the first two Elementary School grades. The study was circularly developed in accordance with the action research methodology. It hasn’t been initially planned but was being developed gradually, taking into consideration the children’s interests and progress. In order to develop this proposal, it was necessary to modify the curriculum in order to link the objects through the development of thematic modules, taking into account the interests of the students.Furthermore the teaching method was altered and teaching approaches to the initi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41884
ND
41884
Εναλλακτικός τίτλος
Literacy in the first school age using alternative approaches: a teaching intervention based on the top-down teaching model
Συγγραφέας
Ξεφτέρη, Ελένη του Δημήτριος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Αϊδίνης Αθανάσιος
Μητακίδου Χριστοδούλα
Κωστούλη Τριανταφυλλιά
Παπαδημητρίου Φωτεινή
Λιάμπας Αναστάσιος
Ντίνας Κωνσταντίνος
Τσοκαλίδου Πετρούλα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ολιστική προσέγγιση της γλώσσας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
504 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)