Η κοινωνικο-συναισθηματική επάρκεια των μαθητών και η αντιμετώπιση ηθικών διλημμάτων στο ελληνικό πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον

Περίληψη

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από νέες προκλήσεις, οι οποίες έχουν αλλάξει άρδην τη δομή, τη μορφή και τη λειτουργία των σύγχρονων κοινωνιών. Οι γεωγραφικές, κοινωνικοοικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν οδηγήσει σε έναν κόσμο, του οποίου βασικό χαρακτηριστικό είναι η διαφορετικότητα. Ένα από τα αποτελέσματα αυτών των αλλαγών είναι οι πολλαπλές κρίσεις σε κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό επίπεδο, οι οποίες συχνά οδηγούν στην καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι πολίτες του 21ου αιώνα χρειάζεται να διαθέτουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, λήψης αποφάσεων και προσαρμογής σε διαρκώς διαφοροποιούμενα πλαίσια, προκειμένου να μπορούν να ζουν αρμονικά ως μέλη της κοινωνίας και να αποφασίζουν υπεύθυνα για ηθικά διλήμματα, με τα οποία έρχονται συχνά αντιμέτωποι. Οι δεξιότητες αυτές αναπτύσσονται ήδη από την παιδική ηλικία και ένα μεγάλο μέρος τους σχετίζεται με την ηθικότητα του ατόμου, καθώς αυτή συγκροτείται από τη σκέψη, το σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The modern era is characterized by new challenges that have profoundly changed the structure, form and function of societies. The geographical, socio-economic, political and cultural changes at the global level have led to a world whose main characteristic is diversity. One of the results of those changes is multiple crises at a socio-economic and political level, which often lead to the infringement of human rights. Within this context, citizens of the 21st century should have skills of critical thinking, decision-making and adaptation in an ever-changing context, so that they can live harmoniously as members of society and decide responsibly for moral dilemmas they often face. These skills can be developed since childhood and many of them relate to one's morality, as it consists of one's thinking, feelings, actions and moral judgements. One way of expressing one's morality is through social-emotional competence (SEC), that is, one's ability to recognize and manage his/her feelings, t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46718
ND
46718
Εναλλακτικός τίτλος
Social-emotional competence of students and dealing with moral dilemmas in the greek multicultural school environment
Συγγραφέας
Βεγιάννη, Ειρήνη του Νικόλαος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Εξεταστική επιτροπή
Σπινθουράκη Ιουλία - Αθηνά
Μάγος Κωνσταντίνος
Μπάλιας Ευστάθιος
Νικολάου Γεώργιος
Καμαριανός Ιωάννης
Αρβανίτη Ευγενία
Φραγκούλης Ιωσήφ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Κοινωνικο-συναισθηματική επάρκεια; Ηθικά διλήμματα; Πολιτισμική διαφοροποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xix, 193, cxxxviii σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)