Εικόνα σώματος και προβλήματα μάθησης σε τυφλοκωφά παιδιά

Περίληψη

Τα παιδιά δομούν τις έννοιες και τη γνώση και συνακόλουθα αντιλαμβάνονται τον κόσμο διαμέσου της αλληλεπίδρασης με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Τα παιδιά με προβλήματα όρασης και προβλήματα ακοής δέχονται περιορισμένα ερεθίσματα και συγκεχυμένες πληροφορίες από την επενέργειά τους στο περιβάλλον. Η ελλειμματική αυτή πρόσληψη ή και απουσία οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων δημιουργεί δυσκολίες στην αντίληψη και συνακόλουθα συμβάλλει στην ελλειμματική δόμηση των εννοιών για το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.Η ιδιαιτερότητα των αναγκών ενός τυφλοκωφού μαθητή καθιστά το σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος σημαντικά περίπλοκο. Αφετηρία αποτελεί η εκπαιδευτική εκτίμηση των ικανοτήτων και των αναγκών του μαθητή, καθώς και η επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων που θα κληθούν να ανταποκριθούν στην προσωπικότητα και την ιδιαιτερότητα του κάθε μαθητή. Η ανίχνευση και η πρώιμη αξιολόγηση είναι δυσχερής όταν οι μαθητές έχουν πολλαπλές, σοβαρές αναπηρίες και ι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Children understand the world through their interaction with people and objects. Students with deaf-blindness may, due to sensory loss, miss or misinterpret natural cues and incidental information which provide an understanding of the world. The children with multisensory impairments receive limited and distorted sensory information, the perception may differ and the concept development may be impeded, through which the child defines its relation to the word and formats his conceptual background. Therefore, cognition and communication are seriously affected by the combined loss of vision and hearing. The combined loss of both vision and hearing imposes limitations on communication and the perception of primary concepts (e.g. time, space), which are important for the concept formation of the natural and social environment. The deaf-blind student was introduced to concepts basing them on his/her emotional experiences and sensory exploration. The program with deaf-blind students started w ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2022)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46190
ND
46190
Εναλλακτικός τίτλος
Body image perception and parameters in the education of deafblind students
Συγγραφέας
Ζέζα, Μαρία του Λεωνίδας
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Σταύρου Λάμπρος
Μπεζεβέγκης Ηλίας
Κατερέλος Ιωάννης
Σακελλαρίου Μαρία
Γιώτσα Αρτέμιδα
Ζάραγκας Χαρίλαος
Σαρρής Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Τυφλοκώφωση; Εννοιολογική δόμηση; Εικόνα σώματος; Επικοινωνία; Πρόγραμμα παρέμβασης; Εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
491 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.