Η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη και θετικά μέτρα στην εκπαίδευση: η εισαγωγή στα Α.Ε.Ι.

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή στοχεύει στην αποτύπωση των αποτελεσμάτων του Ν.2525/1997, για την εισαγωγή των μελών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ως ειδική κατηγορία με ποσόστωση (0,5%). Η νομική αξιολόγηση της διάταξης, για την εφαρμογή του θετικού μέτρου, αιτιολογεί τη θέση της στο ελληνικό δικαιϊκό σύστημα και καταδεικνύει την αναγκαιότητα τροποποίησης του πεδίου εφαρμογής της. Το θετικό μέτρο απευθύνεται στην εν λόγω μειονεκτούσα ομάδα εξαιτίας παρελθουσών διακρίσεων και στην εκπαίδευση των μελών της. Για πολλά χρόνια δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση των παιδιών της μειονότητας στην προσχολική αγωγή, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στη συνέχεια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για διαφορετικούς λόγους. Αποδεικνύεται από την έρευνα, δια της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων, ότι το θετικό μέτρο συνέβαλε στην εξομάλυνση των ανισοτήτων για τα μέλη της μειονεκτούσας ομάδας, εφόσον προκύπτουν σημαντικά ευρήματα, όπως μεγάλος αριθμός επιτυχόντων μουσουλμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present doctoral dissertation aims at capturing the results of Law 2525/1997, for the admission of the members of the Muslim minority of Thrace in the Tertiary education, as a special category with quota (0.5%). The legal evaluation of the provision, for the implementation of the positive measure, justifies its position in the Greek legal system and demonstrates the necessity of modifying its scope. The positive measure is addressed to this disadvantaged group due to past discrimination and to the education of its members. For many years minority children did not have access to pre-school education, secondary education and then higher education, for different reasons. The research proves, through statistical analysis of the data, that the positive measure contributed to the smoothing of inequalities for the members of the disadvantaged group, if important findings emerge, such as a large number of successful Thracian Muslims in Greek Universities and especially girls, increase Gree ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50255
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50255
ND
50255
Εναλλακτικός τίτλος
Affirmative action in minority education
Συγγραφέας
Στυλιανίδου, Ευμορφία του Βασίλειος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Συρίγος Ευάγγελος
Υφαντής Κωνσταντίνος
Μαρούδα Μαρία -Ντανιέλλα
Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος
Λιάκουρας Πέτρος
Μπαλτσιώτης Λάμπρος
Παρθένης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Μειονεκτούσα ομάδα; Παρελθούσα διάκριση; Εκπαίδευση; Θετικό μέτρο; Ουσιαστική ισότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)