Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στο επίπεδο της υγείας των εργαζομένων στην Ελλάδα

Περίληψη

Η οικονομική κρίση, που επηρέασε την Ελλάδα περισσότερο από κάθε Ευρωπαϊκή χώρα, οδήγησε μεταξύ άλλων σε αύξηση της ανεργίας, σε αλλαγές στις συνθήκες απασχόλησης, καθώς και στην αύξηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στους οποίους οι εργαζόμενοι εκτίθενται. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της οικονομικής κρίσης στο επίπεδο της υγείας των εργαζομένων στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια συγχρονική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το 2012 έως το 2014, σε δείγμα ευκολίας 604 εργαζομένων από 34 επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ένα ερωτηματολόγιο με τέσσερα μέρη μοιράστηκε στους χώρους εργασίας για αυτο-συμπλήρωση από τους εργαζόμενους, το οποίο περιλάμβανε τις Ελληνικές εκδόσεις από το ερωτηματολόγιο Επισκόπησης Υγείας SF-36v2, το ερωτηματολόγιο Εργασιακής Αβεβαιότητας (EPRES), το ερωτηματολόγιο Επαγγελματικού Στρες (OSQ) και δημογραφικά χαρακτηριστικά μαζί με την αντιλαμβανόμενη επίδραση από την κρίση, με ποσοστό ανταπόκρισης 74,11%.Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα επίπεδα εργασιακής αβ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The financial crisis, which has affected Greece more than any other European country, has led, among others, to an increase in unemployment, changes in employment conditions, as well as an increase of psychosocial risks which employees are exposed to. The aim of the study was to investigate the impact of the economic crisis on the health status of employees in Greece. This is a cross-sectional study, conducted from 2012 to 2014, using a convenience sample of 604 employees from 34 companies in Greece. A four-parts questionnaire containing Greek versions of the SF-36v2 Health Survey, the Employment Precariousness Scala (EPRES), the Occupational Stress Questionnaire (OSQ) and demographic characteristics along with perceived effect of the economic crisis was distributed at the workplaces to be self-completed by employees, with a 74,11% response rate. Results show that levels of employment precariousness (1.54 ± 0.41) and occupational stress (2.3 ± 0.4) in the study sample were moderate. R ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45380
ND
45380
Εναλλακτικός τίτλος
The impact of financial crisis on the health status of employees in Greece
Συγγραφέας
Τσοπόκη, Βασιλική - Μαρία Θωμάς
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής. Τομέας Δημόσιας Υγείας
Εξεταστική επιτροπή
Βελονάκης Εμμανουήλ
Σουρτζή Παναγιώτα
Τζιαφέρη Στυλιανή
Καλοκαιρινού Αθηνά
Καϊτελίδου Δάφνη
Ραχιώτης Γεώργιος
Βελονάκη Βενετία - Σοφία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Οικονομική κρίση; Εργασιακή αβεβαιότητα; Επαγγελματικό στρες; Επίπεδο υγείας; Επισκόπηση υγείας SF - 36
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xix, 499 σ., πιν., γραφ.