Ανάπτυξη και επικύρωση πολυ-υπολειμματικών μεθόδων (LC-PDA και LC-QTOF-MS) για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό αντιμικροβιακών καταλοίπων και μεταβολιτών τους στο μυϊκό ιστό του λαβρακίου

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής ήταν η ανάπτυξη κατάλληλων χρωματογραφικών μεθόδων για τον ταυτόχρονο διαχωρισμό και ποσοτικό προσδιορισμό διάφορων ομάδων αντιμικροβιακών παραγόντων (κινολόνες, τετρακυκλίνες, σουλφοναμίδια και διαμινοπυριμιδίνες, καθώς και κάποιων μεταβολιτών τους) σε μυϊκό ιστό λαβρακιού (μυς + δέρμα σε φυσική αναλογία) με την τεχνική της Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Πίεσης-HPLC-UPLC, σε συνδυασμό με διάφορους ανιχνευτές, όπως ο ανιχνευτής παράταξης φωτοδιόδων PDA και ο φασματογράφος μαζών με αναλυτή χρόνου πτήσης TOF-MS. Όλες οι αναπτυσσόμενες μέθοδοι επικυρώθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής απόφασης 2002/657/ΕΕ, ως προς τη γραμμικότητα, την εκλεκτικότητα, την ευαισθησία, τα όρια ανίχνευσης (LODs), τα όρια ποσοτικής αποτίμησης (LOQs), την επαναληψιμότητα, τη σταθερότητα, τα όρια ανίχνευσης CCα και την ικανότητα ανίχνευσης CCβ. Παράλληλα κατά τη διάρκεια της διδακτορικής διατριβής, εκτός από την ανάπτυξη χρωματογραφικών μεθόδων, πραγματοποιήθηκαν και δύο βιολογικοί πειρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present thesis was to develop suitable and reliable liquid chromatographic methods for the simultaneous determination of a variety of antimicrobial residues deriving from different classes of antibiotics such as quinolones, tetracyclines, sulfonamides and diaminopyrimidines in the edible tissue (muscle plus skin in natural proportions) of European sea bass (Dicentrarchus labrax). For the detection of antibiotics detectors such as photodiode array (PDA) and mass spectrometry detector with a time of flight mass analyzer (TOF-MS) were used. All developed methods described herein were validated according to European decision 2002/657/EC, regarding selectivity, linearity, accuracy, precision, limits of detection (LODs) and limits of quantification (LOQs), stability, decision limit CCα and detection of capability CCβ. Two experimental biological trials were also conducted in order to evaluate the withdrawal time (Wt) of the fluoroquinolone danofloxacin (DANO) in two different ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44628
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44628
ND
44628
Εναλλακτικός τίτλος
Development and validation of multi-residue methods (LC-PDA and LC-QTOF-MS) for the simultaneous determination of antimicrobial residues and some of their metabolites in edible tissue of European sea bass
Συγγραφέας
Βαρδαλή, Σοφία (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Σαμανίδου Βικτωρία
Παπαδογιάννης Ιωάννης
Κοτζαμάνης Ιωάννης
Ζαχαριάδης Γεώργιος
Θεοδωρίδης Γεώργιος
Γηρούση Στέλλα
Τζαναβάρας Παρασκευάς
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Αντιβιοτικά; Ιχθύες; Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης; Φασματογραφία μάζας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
vi, 205 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)