Το πρόβλημα των αξιών στο δημοτικό σχολείο: οι αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας , της δικαιοσύνης και της ειρήνης στο βιβλίο της ιστορίας της Δ' τάξης του δημοτικού

Περίληψη

O εντοπισμός και η αποσαφήνιση των τεσσάρων αξιών, της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Ειρήνης, όπως αυτές ορίζονται από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ. ) και από το διδακτικό υλικό της Ιστορίας της Δ΄ τάξης του Δημοτικού (Σχολικό Εγχειρίδιο, Βιβλίο Δασκάλου, Τετράδιο Εργασιών Μαθητή), με σκοπό την ανάδειξη των ανωτέρω αξιών καθώς η διερεύνηση των θεμελιωδών τρόπων κατανόησης των συγκεκριμένων αξιών από την «επίσημη» σχολική εκπαίδευση, σε μια ορισμένη φάση της αντιληπτικής, συναισθηματικής και ηθικής ανάπτυξης των μαθητών και των μαθητριών. Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων η διατριβή ακολουθεί δυο κατευθύνσεις. Μια θεωρητική, κατά την οποία ορίζεται εννοιολογικά το περιεχόμενο των αξιών της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Ειρήνης, ο ρόλος της Παιδείας και ο ρόλος της Ιστορίας στην παιδαγωγική διάσταση των αξιών και μια κατεύθυνση εμπειρική, ώστε, μέσα από συγκεκριμέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The identification and clarification of the four values, Democracy, Freedom, Justice and Peace, as defined by the Iintermediate framework of study programs and the detailed study programs of primary (Schoolbook, Teacher's Book, Student Workbook) in order to highlight the above values as the exploration of the fundamental ways of understanding these values in primary school education, in certain phase of the perceptual, emotional and moral development pupils and students. In order to achieve the above objectives, the dissertation follows two directions. Α Theoretical, in which the content of the values of Democracy, Freedom, Justice and Peace is conceptually defined, the role of Education and therole of History in the pedagogical dimension of values . An empirical direction, so that, through specific methodological options and research tools, we can statistically elaborate the data obtained from our research The main research tools of our study used for qualitative and quantitative anal ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43106
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43106
ND
43106
Εναλλακτικός τίτλος
The problem of values in primary school: the values of democracy, freedom, justice and peace in the book of history of grade D of primary school
Συγγραφέας
Καμπούρμαλη, Ιωάννα (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Επιστημών της Αγωγής
Εξεταστική επιτροπή
Βρεττός Ιωάννης
Τριλιανός Αθανάσιος
Λεοντσίνης Γεώργιος
Δασκαλάκης Δημοσθένης
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος
Μπαμπάλης Θωμάς
Μπαμπούνης Χαράλαμπος
Μυλωνάκου-Κεκέ Ζαφειρία
Πάτσιου Βασιλική
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αξία; Ειρήνη; Δημοκρατία; Ελευθερία; Δικαιοσύνη; Διδακτική μεθοδολογία; Ανάδειξη αξιών στο δημοτικό σχολείο; Επιμορφωτικές παρεμβάσεις; Ιστορία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
287 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)