Η εκπαίδευση των δασκάλων στα ανθρώπινα δικαιώματα: η περίπτωση των Ρομά της Δυτικής Αττικής

Περίληψη

Η Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα(Ε.Α.Δ) στοχεύει στην αρμονική συνύπαρξη όλων των κοινωνικών ομάδων και στη δημιουργία στάσεων ζωής, αφού ο σεβασμός των δικαιωμάτων και η ισότητα των ευκαιριών δημιουργούν κοινωνίες ισορροπημένες, κοινωνίες χωρίς ρατσιστικές συμπεριφορές και εντάσεις. Στο Α’ μέρος της παρούσας διατριβής, γίνεται η βιβλιογραφική προσέγγιση σε θέματα όπως: το προφίλ του σχολείου και του δασκάλου στο σύγχρονο κόσμο, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, οι Ρομά: τα χαρακτηριστικά και τα Δικαιώματα τους, η εκπαίδευση-κατάρτιση και επιμόρφωση των δασκάλων γενικά και τέλος η εκπαίδευση των δασκάλων ειδικά στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Στο Β’ μέρος παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης, η οποία εστιάζει στην εκπαίδευση των μαθητών Ρομά στη Δυτική Αττική και στοχεύει στην καταγραφή και αξιολόγηση των απόψεων των εκπαιδευτικών, ώστε να διαμορφωθούν βελτιωτικές προτάσεις. Το δείγμα της έρευνας προήλθε από δασκάλους που διδάσκουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και αναζητήθ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Human Rights Education, aims at the peaceful coexistence of all social groups and the creation of attitudes in societies without racist tensions.In the first part of this dissertation, the bibliographic approach is about topics such as: the profile of the school and the teacher in the modern world, Human Rights, the Roma and their characteristics and Rights, the teacher's training in general and finally teacher's training, especially in Human Rights. The second part of this work presents the case study, which focuses on the education of Roma students in West Attica and aims to record and evaluate the views of teachers, in order to formulate improvement proposals.The research sample came from teachers who teach in Primary schools in West Attica and we sought their views on issues related to how often human rights are being part in the curriculum of Greek Pedagogical Institutions of Higher Education, if they are being trained in human rights as teachers, human rights education within the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47465
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47465
ND
47465
Εναλλακτικός τίτλος
Teacher's training in human rights education: the case of Roma of West Attica
Συγγραφέας
Σαγρή, Αλεξάνδρα (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Μπαμπούνης Χαράλαμπος
Μπαμπάλης Θωμάς
Λύτρας Ανδρέας
Βουδούρη Αγγελική
Τσομπάνογλου Γεώργιος
Δημάκη - Ζώρα Μαρία
Τσώλη Κωνσταντίνα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Σύγχρονο σχολείο; Ανθρώπινα δικαιώματα; Δικαιώματα του παιδιού; Ρομά και δικαιώματα; Ρομά και κοινωνικός αποκλεισμός; Ισότητα ευκαιριών; Διαπολιτισμική εκπαίδευση; Εκπαίδευση και επιμόρφωση των δασκάλων στ Α.Δ.; Εκπαιδευτική πολιτική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
320 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)