Έμφυλες ιεραρχήσεις και στερεότυπα στη μουσική εκπαίδευση: αφηγήσεις αγοριών σχετικά με τη συμμετοχή τους σε χορωδίες μουσικών σχολείων

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η μελέτη του φαινομένου της χαμηλής συμμετοχής αγοριών σε χορωδίες Μουσικών Σχολείων στην Ελλάδα. Στην έρευνα συμμετείχαν 17 αγόρια, μαθητές Λυκείου και απόφοιτοι δύο επαρχιακών Μουσικών Σχολείων, στα οποία ο ερευνητής εργάσθηκε ως καθηγητής. Στόχος του ερευνητή ήταν η μελέτη των νοημάτων που τα αγόρια αποδίδουν σε δραστηριότητές τους, όπως η συμμετοχή στα Μουσικά Σύνολα του σχολείου τους, γεγονός που οδήγησε στην υιοθέτηση καθαρά ποιοτικών μεθόδων έρευνας σύμφωνα με την παράδοση του ερμηνευτισμού. Έτσι, μέσα σε ένα διάστημα τεσσάρων ετών (δύο σχολικά έτη στο κάθε σχολείο) με καθημερινή επαφή και αλληλεπίδραση με τα παιδιά καθώς και με ημιδομημένες συνεντεύξεις με το κάθε ένα χωριστά, συλλέχτηκε ένας μεγάλος όγκος ποιοτικών δεδομένων. Ένα ιδιαίτερα σταθερό μοτίβο που παρατηρήθηκε, ήταν η διάθεση υποτίμησης κάθε μουσικής δραστηριότητας που τελείται από κορίτσια (ακρόαση και μουσικές προτιμήσεις, επιλογή μουσικού οργάνου, ενασχόλησή με το τραγούδι), αφο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the present thesis was to investigate the phenomenon of low boys’ participation in choirs of Music Secondary Schools in Greece. The participants were 17 boys, high school students and alumni of two Music Secondary Schools, where the researcher worked as a teacher. The aim of the researcher was to explore the meanings that boys assign to their activities, such as participation in school music ensembles, which led to the adoption of qualitative research methods according to the interpretivist tradition. Consequently, within a period of four years (two academic years at each school) with daily contact and interaction with children, as well as semi-structured interviews with each one separately, a large amount of qualitative data was collected. A very consistent pattern observed among boys was the tendency to underestimate any music activity committed by girls (listening and musical taste, choice of instrument, singing activities), since, according to the boys, girls' choice ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40972
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40972
ND
40972
Εναλλακτικός τίτλος
Gender hierarchies and stereotypes in music education: male adolescent's narratives about their choral participation in music secondary schools
Συγγραφέας
Βερβέρης, Αντώνιος (Πατρώνυμο: Ηρακλής)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Καλών Τεχνών. Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Λαπιδάκη Ελένη
Freer Patrick
Κανελλόπουλος Παναγιώτης
Στάμου Λελούδα
Καραγιάννη Παναγιώτα
Ζαφρανάς Νικόλαος
Ψαλτοπούλου Θεοδώρα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική)
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Χορωδιακή εκπαίδευση; Έμφυλες ιεραρχήσεις; Έμφυλα στερεότυπα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xvi, 232 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)