Η συμβολή της λογιστικής πληροφόρησης σε πελατοκεντρικές στρατηγικές και συστήματα CRM: η περίπτωση της Ελλάδας

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της συμβολής της λογιστικής πληροφόρησης αφενός στην εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (customer relationship management - CRM) και αφετέρου στην υιοθέτηση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας. Κύριος σκοπός της έρευνας είναι η εύρεση του βαθμού χρήσης των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων (ΛΠΣ), σε συνδυασμό με τα συστήματα CRM και την υιοθέτηση πελατοκεντρικών στρατηγικών από ελληνικές επιχειρήσεις, διερευνώντας τις αντιλήψεις ανώτατων στελεχών της οικονομικής διεύθυνσης - λογιστηρίου, του τμήματος μάρκετινγκ και του τμήματος της πληροφορικής, αναφορικά με το εξεταζόμενο θέμα. Αρχικά, παρουσιάστηκαν προγενέστερες σχετικές έρευνες αναφορικά με τη χρήση των ΛΠΣ, των συστημάτων CRM, καθώς και της υιοθέτηση πελατοκεντρικών στρατηγικών και βάσει των πορισμάτων τους δημιουργήθηκε ένα θεωρητικό πλαίσιο που καταδεικνύει τις βασικές σχέσεις μεταξύ των εξεταζόμενων εννοιών. Την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, ακολού ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of the present thesis is to investigate the impact of accounting information on the implementation of customer relationship management systems (CRM) and on the adoption of the customer oriented philosophy. The main purpose of this study is to identify the use of the accounting information systems (AIS), in tandem with the CRM systems and the adoption of customer oriented strategies from Greek companies. The first section of this study, reviews the existing literature regarding the interactions between the use of AIS, the CRM systems and the adoption of customer oriented strategies. Having oriented the theoretical framework of this study, we apply empirical methodology in order to investigate possible interactions between the main variables of our model. The main results of this thesis are the following: a) The use of LPS in order to improve profitability, the contribution of LPS in business strategy and the contribution of LPS in strategic decisions by the marketing depar ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42704
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42704
ND
42704
Εναλλακτικός τίτλος
The contribution of accounting information in customer oriented strategies and CRM systems: the case of Greece
Συγγραφέας
Οικονόμου, Αικατερίνα (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Καραγιώργος Θεοφάνης
Σουμπενιώτης Δημήτριος
Γκίνογλου Δημήτριος
Γεωργόπουλος Νικόλαος
Σώρρος Ιωάννης
Κουρδούμπαλου Σταυρούλα
Δρογαλάς Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Στρατηγική; Πελατοκεντρική προσέγγιση; Λοσιστικά πληροφοριακά συστήματα; Συστήματα CRM
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
1, xv, 347 σ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)