Παιδική ηλικία και ετερότητα στα σχολικά εγχειρίδια γλώσσας του δημοτικού από το 1982 ως το 2014: κοινωνιολογική και ιστορικοκοινωνική προσέγγιση

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να ερευνηθεί αν υπάρχει μία καθολική και οικουμενική παιδική ηλικία και κατά πόσο αυτή επηρεάζεται και μεταβάλλεται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους από κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες καθώς και να εξετασθεί αν η σχέση παιδικής ηλικίας και ετερότητας είναι σταθερή ή μεταβαλλόμενη υπό την επιρροή των προαναφερθέντων παραγόντων. Χρησιμοποιείται το μεθοδολογικό παράδειγμα σύνθεσης ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου του Mayring.Τα σχολικά εγχειρίδια Γλώσσας της δεκαετίας του 1980 και του 2006 δεν αναπαριστούν μία παιδική ηλικία, αλλά την αντιλαμβάνονται διαφορετικά, σύμφωνα με τις κοινωνικές αντιλήψεις και τις πολιτικές ιδεολογίες που επικρατούσαν τις δύο αυτές περιόδους. Το ίδιο ίσχυε για την έννοια της ετερότητας. Οι διαφορές ανάμεσά τους είναι μεγάλες, όπως μεγάλο είναι και το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε για να αντικατασταθούν τα πρώτα από τα δεύτερα. Τα πρώτα απεικόνιζαν την παιδική ηλικία σε μια κλειστή ελλη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this dissertation is to investigate whether childhood can be observed as being general and universal and how childhood in itself has been influenced and altered by social, economic and political factors during different periods of history. Furthermore, it examines whether the relationship between childhood and diversity is stable, or it changes under the influence of the aforementioned factors. The Mayring qualitative and quantitative content analysis methodological example is used.The Greek Language Textbooks Of Elementary school of the 1980s and 2006 do not simply depict childhood; they approach it variably, according to the social perceptions and political ideologies that prevailed in these two periods. The same applies to the notion of diversity. The differences between these textbooks are great, as is the time period that elapsed to replace the first ones with the latter. The first textbooks depicted childhood in a closed Greek society, which was emerging after two ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42677
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42677
ND
42677
Εναλλακτικός τίτλος
The childhood and the diversity in elementary school textbooks of the greek language from 1982 to 2014: a sociological and sociohistorical approach
Συγγραφέας
Γρηγορίου, Νίκη του Μάριος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Επιστημών της Αγωγής
Εξεταστική επιτροπή
Δασκαλάκης Δημοσθένης
Μπαμπούνης Χαράλαμπος
Φασούλης Κωνσταντίνος
Λύτρας Ανδρέας
Μπαμπάλης Θωμάς
Μυλωνάκου Ηρώ
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος
Βρεττός Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Παιδική ηλικία; Ετερότητα; σχολικά εγχειρίδια Γλώσσας δημοτικού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
327 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)